شما می توانید با استفاده از کد زیر, با هر بار باز شدن وب سایت یا وبلاگتان, یک نکته آموزنده از نویسندگان مشهور و یا از امامان و معصومین در صفحه خود به نمایش بگذارید.

نمونه کد برای نمایش سخنان نویسندگان مشهور:

نمونه کد برای نمایش احادیث امامان و معصومین:

 

دریافت کد برای نویسندگان

دریافت کد برای احادیث

 

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2024 - All Rights reserved ® - Contact us