این سرویس که توسط موتور قدرتمند و مترجم گوگل انجام می شود, به بازدیدکنندگانتان این امکان را می دهد تا سایت یا وبلاگ شما را به زبان های دیگر دنیا ببینند.
این سرویس روز به روز بهتر خواهد شد و هر چه گوگل بیشتر فارسی یاد بگیرد, ترجمه ها دقیقتر خواهند شد.

نمونه:

 

دریافت کد

 

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2024 - All Rights reserved ® - Contact us