مقالات | Armin3D.com - Part 37

پیش بینی حداقل چهار روز وضعیت آب و هوای گیلان پس از برف

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:15 pm February 3, 2017

دیشب برف زیادی بر زمین نشست و صبح همه غافلگیر شدند  خیلی  شگفت اور بود وضعیت امروز و فردا جمعه و شنبه در جاده های گیلان شهرهای رشت لاهیجان تا رودسر انزلی از لحاظ ترافیکی رانندگی در جاده های گیلان چگونه است با توجه به نزدیک به یک متر برفی که در استان گیلان حالا یک جا یکمی کمتر  یه جا هم بیشتر  برف باریده  و  سپس  هوا  افتابی  شده با اینکه  خیلی  دارند تلاش می کنند  راهها را  باز  کنند  اما  جاده ها  فوق العاده یخ زده و لغزنده هست و راه بندان هست ماشین ها به  سختی  عبورذ  و  مرور  می  کنند  و  فردا  هم  همین حالت یخبندانی  هست  امروز  صبح  که  اصلا  رنگ  جاده ها را  در  گیلان  نمی  شد  دید  و  حتی  بعضی  از  ماشینها  که  رنگشان  سفید بئد  با  برف  استتار  شده  بودند  اما  از  روز  یکشنبه  همه  چیز  به  روال  عادی  خود  بر خواهد  گشت  چون  داقل  تا   4  روز  آب و هووا  در  گیلان افتابی خواهد  بود  با  مختصری  ابر.

برف زیادی بارید پس از ان هم ترافیک راه بندان و یخبندان

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:13 pm

امروز صبح که اصلا هیچ ماشینی رانندگی  نمی کرد جاده را نمیشد  دید اما به مرور  زمان  از  نیمه های  روز  تک و توک ماشینها و ادمها   عبور و  مرورذ  می  کردند وضعیت امروز و فردا جمعه و شنبه در جاده های گیلان شهرهای رشت لاهیجان تا رودسر انزلی از لحاظ ترافیکی رانندگی در جاده های گیلان چگونه است با توجه به نزدیک به یک متر برفی که در استان گیلان حالا یک جا یکمی کمتر  یه جا هم بیشتر  برف باریده  و  سپس  هوا  افتابی  شده با اینکه  خیلی  دارند تلاش می کنند  راهها را  باز  کنند  اما  جاده ها  فوق العاده یخ زده و لغزنده هست و راه بندان هست ماشین ها به  سختی  عبورذ  و  مرور  می  کنند  و  فردا  هم  همین حالت یخبندانی  هست  امروز  صبح  که  اصلا  رنگ  جاده ها را  در  گیلان  نمی  شد  دید  و  حتی  بعضی  از  ماشینها  که  رنگشان  سفید بئد  با  برف  استتار  شده  بودند  اما  از  روز  یکشنبه  همه  چیز  به  روال  عادی  خود  بر خواهد  گشت  چون  داقل  تا   4  روز  آب و هووا  در  گیلان افتابی خواهد  بود  با  مختصری  ابر.

پیش بینی جادهها و راهها اب و هوا در گیلان جمعه و شنبه حتی یکشنبه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:11 pm

در دومین روز پس از برف سنگین چه جوره وضعیت امروز و فردا جمعه و شنبه در جاده های گیلان شهرهای رشت لاهیجان تا رودسر انزلی از لحاظ ترافیکی رانندگی در جاده های گیلان چگونه است با توجه به نزدیک به یک متر برفی که در استان گیلان حالا یک جا یکمی کمتر  یه جا هم بیشتر  برف باریده  و  سپس  هوا  افتابی  شده با اینکه  خیلی  دارند تلاش می کنند  راهها را  باز  کنند  اما  جاده ها  فوق العاده یخ زده و لغزنده هست و راه بندان هست ماشین ها به  سختی  عبورذ  و  مرور  می  کنند  و  فردا  هم  همین حالت یخبندانی  هست  امروز  صبح  که  اصلا  رنگ  جاده ها را  در  گیلان  نمی  شد  دید  و  حتی  بعضی  از  ماشینها  که  رنگشان  سفید بئد  با  برف  استتار  شده  بودند  اما  از  روز  یکشنبه  همه  چیز  به  روال  عادی  خود  بر خواهد  گشت  چون  داقل  تا   4  روز  آب و هووا  در  گیلان افتابی خواهد  بود  با  مختصری  ابر.

روز اول از برف و کولاک در گیلان و راهها و رانندگی ترافیک

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:10 pm

روز اول پس از برف و یخبندان وضعیت امروز و فردا جمعه و شنبه در جاده های گیلان شهرهای رشت لاهیجان تا رودسر انزلی از لحاظ ترافیکی رانندگی در جاده های گیلان چگونه است با توجه به نزدیک به یک متر برفی که در استان گیلان حالا یک جا یکمی کمتر  یه جا هم بیشتر  برف باریده  و  سپس  هوا  افتابی  شده با اینکه  خیلی  دارند تلاش می کنند  راهها را  باز  کنند  اما  جاده ها  فوق العاده یخ زده و لغزنده هست و راه بندان هست ماشین ها به  سختی  عبورذ  و  مرور  می  کنند  و  فردا  هم  همین حالت یخبندانی  هست  امروز  صبح  که  اصلا  رنگ  جاده ها را  در  گیلان  نمی  شد  دید  و  حتی  بعضی  از  ماشینها  که  رنگشان  سفید بئد  با  برف  استتار  شده  بودند  اما  از  روز  یکشنبه  همه  چیز  به  روال  عادی  خود  بر خواهد  گشت  چون  داقل  تا   4  روز  آب و هووا  در  گیلان افتابی خواهد  بود  با  مختصری  ابر.

جاده های گیلان شهرهای رشت لاهیجان تا رودسر انزلی از لحاظ ترافیکی رانندگی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:07 pm

وضعیت امروز و فردا جمعه و شنبه در جاده های گیلان شهرهای رشت لاهیجان تا رودسر انزلی از لحاظ ترافیکی رانندگی در جاده های گیلان چگونه است با توجه به نزدیک به یک متر برفی که در استان گیلان حالا یک جا یکمی کمتر  یه جا هم بیشتر  برف باریده  و  سپس  هوا  افتابی  شده با اینکه  خیلی  دارند تلاش می کنند  راهها را  باز  کنند  اما  جاده ها  فوق العاده یخ زده و لغزنده هست و راه بندان هست ماشین ها به  سختی  عبورذ  و  مرور  می  کنند  و  فردا  هم  همین حالت یخبندانی  هست  امروز  صبح  که  اصلا  رنگ  جاده ها را  در  گیلان  نمی  شد  دید  و  حتی  بعضی  از  ماشینها  که  رنگشان  سفید بئد  با  برف  استتار  شده  بودند  اما  از  روز  یکشنبه  همه  چیز  به  روال  عادی  خود  بر خواهد  گشت  چون  داقل  تا   4  روز  آب و هووا  در  گیلان افتابی خواهد  بود  با  مختصری  ابر.

گوشی سی دی خور نیست هارد هم نمی دونم داره یا نه تا صدا بده

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:21 pm February 2, 2017

ولی کامپیوتر صدا میده گوشی سی دی خور نیست هارد هم نمی دونم داره یا نه تا صدا بده  هاردت چه جوری  صدا میده؟ میخوای رانندگی کنی ماشین را استارت میزنی هاردم اونجوری صدا میده مثل ماشین خودرو موتورش روشن هاردم صدا میده  چرا هاردم موقع بالا اومدن صدا میده مثل یک کارخانه چوب بری؟ وز وز میکنه صداها ممکنه به خاطر این باشه که باز کردی خوب جا نزدی  کج  جا  خورده  برق  خیلی  قطعو وصل کردی از دگمه خاموش کردی و یا اینکه بدسکتور داره یا حتی  ممکنه که  هارد  ظرفیطش پر شده بتاشه و یا علتهای ناشناخته  دیگر. یا شاید  ضربه زیاد  خورده مثلا صدا میداد یکی  زدی  تو سرش  صداش  قطع شد.

هاردت چه جوری صدا میده؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:20 pm

هاردت چه جوری  صدا میده؟ میخوای رانندگی کنی ماشین را استارت میزنی هاردم اونجوری صدا میده مثل ماشین خودرو موتورش روشن هاردم صدا میده  چرا هاردم موقع بالا اومدن صدا میده مثل یک کارخانه چوب بری؟ وز وز میکنه صداها ممکنه به خاطر این باشه که باز کردی خوب جا نزدی  کج  جا  خورده  برق  خیلی  قطعو وصل کردی از دگمه خاموش کردی و یا اینکه بدسکتور داره یا حتی  ممکنه که  هارد  ظرفیطش پر شده بتاشه و یا علتهای ناشناخته  دیگر. یا شاید  ضربه زیاد  خورده مثلا صدا میداد یکی  زدی  تو سرش  صداش  قطع شد.

میخوای رانندگی کنی ماشین را استارت میزنی هاردم اونجوری صدا میده

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:20 pm

میخوای رانندگی کنی ماشین را استارت میزنی هاردم اونجوری صدا میده مثل ماشین خودرو موتورش روشن هاردم صدا میده  چرا هاردم موقع بالا اومدن صدا میده مثل یک کارخانه چوب بری؟ وز وز میکنه صداها ممکنه به خاطر این باشه که باز کردی خوب جا نزدی  کج  جا  خورده  برق  خیلی  قطعو وصل کردی از دگمه خاموش کردی و یا اینکه بدسکتور داره یا حتی  ممکنه که  هارد  ظرفیطش پر شده بتاشه و یا علتهای ناشناخته  دیگر. یا شاید  ضربه زیاد  خورده مثلا صدا میداد یکی  زدی  تو سرش  صداش  قطع شد.

چرا هاردم موقع بالا اومدن صدا میده مثل یک کارخانه چوب بری؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:16 pm

چرا هاردم موقع بالا اومدن صدا میده مثل یک کارخانه چوب بری؟ وز وز میکنه صداها ممکنه به خاطر این باشه که باز کردی خوب جا نزدی  کج  جا  خورده  برق  خیلی  قطعو وصل کردی از دگمه خاموش کردی و یا اینکه بدسکتور داره یا حتی  ممکنه که  هارد  ظرفیطش پر شده بتاشه و یا علتهای ناشناخته  دیگر. یا شاید  ضربه زیاد  خورده مثلا صدا میداد یکی  زدی  تو سرش  صداش  قطع شد.

سیر را موقع برداشت اگر از نصفش ببرید دوباره سیر برگهای تازه می دهد

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:50 pm

سیر را موقع برداشت اگر از  نصفش  ببرید  دوباره سیر برگهای  تازه  می  دهد  موقه کاشت  و  برداشت دقت کنید تا  سیر  بیشتری  زمین  بدهد چگونه سیر بکاریم؟ برای کاشتن سیر این نکات مناسب است اول یک زمین خوب و حاصلخیز با خاک مرغوب پیدا کنید  سپس  دانه های  سیر را در فاصله استاندارد در زمینی که 10 سانت سوراخ کرده اید بکارید  این سیرها  پس  از  مدتی  که  نور  افتاب  و  اب  خوردند  سیر برگ  می  دهند و  سیرها  اماده  چیدن  هستند  اگر  سیر  را  از  وسط  ببرید  دوباره  سیر  می  دهد.

چگونه سیر بکاریم؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:49 pm

چگونه سیر بکاریم؟ برای کاشتن سیر این نکات مناسب است اول یک زمین خوب و حاصلخیز با خاک مرغوب پیدا کنید  سپس  دانه های  سیر را در فاصله استاندارد در زمینی که 10 سانت سوراخ کرده اید بکارید  این سیرها  پس  از  مدتی  که  نور  افتاب  و  اب  خوردند  سیر برگ  می  دهند و  سیرها  اماده  چیدن  هستند  اگر  سیر  را  از  وسط  ببرید  دوباره  سیر  می  دهد.

سوالاتی که دانشمندان از خودشان می پرسند چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:47 pm

سوالاتی که دانشمندان از خودشان می پرسند چیست؟ یعنی ممکنه استقلال در بازی چهارمی که در پیش است نیز ببرد یا 3 گل بزند؟ این سوالاتی هست که همه دانشمندان از خودشان می پرسند یعنی ممکنه استقلال در بازی چهارمی که در پیش است نیز ببرد یا 3 گل بزند؟تا 3 نشه بازی نشه باز هم استقلال 3 گل زد اینبار به ماشین سازی تبریز  استقلال به روزهای  اوج خودش برگشت این سومین برد پی درپی  بدون  شکست  استقلال هست  اگر  چهارمی را  هم  ببرد  این یک اتفاق نیست بلکه  واقیتی  است  که  مربی  توانمند  منصوریان اجرال کرده است و چون برانکو خوب داره پرسپولیس را به صدر جدول  می رساند  استقلال نمی  خواهد  کمتر  از  پرسپولیس باشد  لیگ برتر فوتبال از امروز (چهارشنبه) بین تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و استقلال از ساعت 17:05 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و در یک هوای برفی آغاز شد که در پایان این بازی، استقلال موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میزبان خود را شکست دهد. علی قربانی (43)، مجتبی حقدوست (77) و امید نورافکن (2+90) گل‌های استقلال را به ثمر رساندند. استقلال با این پیروزی صاحب سومین برد پیاپی خود شد و با 34 امتیاز موقتاً به رده سوم جدول صعود کرد.

در نیمه نخست، مسئولان ورزشگاه نتوانستند توپ رنگی تهیه کنند تا بازیکنان دو تیم در زمین پر از برف دچار مشکل شوند، اما بازی در نیمه دوم با توپ نارنجی انجام شد.

ترکیب ماشین‌سازی: سیدمهدی اسلامی، حبیب گردانی، ادسون هنریکو، کاخا، امین قاسمی‌نژاد، احمد امیرکامدار(64 – حامد پاکدل)، پیام صادقیان (81 – محمد رحمتی)، سعید قائدی‌فر(63 – حسین ابراهیمی)، امین حاج‌محمدی، حمیدرضا علی‌عسگری و فردین عابدینی.

ترکیب استقلال: مهدی رحمتی، پادوانی، رابسون، میلاد زکی‌پور، وریا غفوری، امید ابراهیمی، امید نورافکن، بهنام برزای، خسرو حیدری(78 – میعاد یزدانی)، مجتبی حقدوست (81 – فرشید باقری) و علی قربانی.

نیمه اول

دقیقه 7: علی قربانی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی نفوذ کرد و پاس خوبی به بهنام برزای داد که ضربه این بازیکن را مهدی اسلامی به کرنر فرستاد.

دقیقه 12: امید نورافکن داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه 16: استقلال صاحب ضربه ایستگاهی شد که ضربه امید ابراهیمی به شکل خطرناکی از کنار دروازه ماشین‌سازی به بیرون رفت.

دقیقه 21: ضربه آرام بهنام برزای از بالای دروازه در حال بیرون رفتن بود، اما با وزش باد تغییر جهت داد و به تیر دروازه برخورد کرد. در ادامه اشتباه مهدی اسلامی باعث شد تا علی قربانی ضربه خطرناکی راهی دروازه ماشین‌سازی کند، اما مدافعان این تیم اجازه باز شدن دروازه خود را ندادند.

دقیقه 33: لئوناردو پادوانی به علت خطا روی بازیکن ماشین‌سازی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 39: ارسال زمینی به داخل محوطه جریمه استقلال موقعیت خطرناکی را ایجا کرد، اما پادوانی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه 40: ضربه پشت محوطه جریمه پیام صادقیان از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه 43: ارسال توپ به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی را علی قربانی وارد دروازه ماشین‌سازی کرد.

نیمه دوم

دقیقه 61: احمد امیرکامدار به علت اعتراض به داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 62: ارسال ضربه ایستگاهی امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی می‌توانست علی قربانی را صاحب موقعیت خوبی کند، اما مدافعان ماشین‌سازی توپ را به کرنر فرستادند.

دقیقه 63:حسین ابراهیمی به جای سعید قائدی‌فر به داخل زمین رفت.

دقیقه 64: احمد کامدار جای خود را به مهدی پاکدل داد تا فرهاد کاظمی دومین تعویض خود را انجام دهد.

دقیقه 77: نفوذ مجتبی حقدوست به داخل محوطه جریمه و ضربه زیبای او به گوشه دروازه میلاد اسلامی رفت تا استقلال به دومین گل خود برسد.

دقیقه 78: میعاد یزدانی به جای خسرو حیدری به زمین رفت تا نخستین تعویض استقلال صورت بگیرد.

دقیقه 80: حبیب گردانی به علت ضربه زدن به کمر مجتبی حقدوست از محمدحسین زاهدی‌فر کارت زرد گرفت.

دقیقه 81: سومین تعویض ماشین‌سازی آمدن محمد رحمتی به جای پیام صادقیان بود.

دقیقه 86: مجتبی حقدوست از زمین خارج شد و به جای او فرشید باقری به زمین رفت.

دقیقه 90: فردین عابدینی به علت مصدومیت نتوانست به ادامه بازی بپردازد. این در حالی بود که ماشین‌سازی سه تعویض خود را انجام داده بود.

دقیقه 1+90: محسن کریمی به جای علی قربانی به زمین رفت تا سومین تعویض منصوریان هم به ثبت برسد.

دقیقه 2+90: امین حاج‌محمدی به علت خطا روی محسن کریمی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 3+90: سانتر امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی به امید نورافکن رسید تا این بازیکن سومین گل استقلال و دومین گل پیاپی خود در دو دیدار اخیر را به ثمر برساند.

دقیقه 4+90: ارسال محسن کریمی را بهنام برزای به بالای دروازه زد.

یعنی ممکنه استقلال در بازی چهارمی که در پیش است نیز ببرد یا 3 گل بزند؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:46 pm

یعنی ممکنه استقلال در بازی چهارمی که در پیش است نیز ببرد یا 3 گل بزند؟ این سوالاتی هست که همه دانشمندان از خودشان می پرسند یعنی ممکنه استقلال در بازی چهارمی که در پیش است نیز ببرد یا 3 گل بزند؟تا 3 نشه بازی نشه باز هم استقلال 3 گل زد اینبار به ماشین سازی تبریز  استقلال به روزهای  اوج خودش برگشت این سومین برد پی درپی  بدون  شکست  استقلال هست  اگر  چهارمی را  هم  ببرد  این یک اتفاق نیست بلکه  واقیتی  است  که  مربی  توانمند  منصوریان اجرال کرده است و چون برانکو خوب داره پرسپولیس را به صدر جدول  می رساند  استقلال نمی  خواهد  کمتر  از  پرسپولیس باشد  لیگ برتر فوتبال از امروز (چهارشنبه) بین تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و استقلال از ساعت 17:05 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و در یک هوای برفی آغاز شد که در پایان این بازی، استقلال موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میزبان خود را شکست دهد. علی قربانی (43)، مجتبی حقدوست (77) و امید نورافکن (2+90) گل‌های استقلال را به ثمر رساندند. استقلال با این پیروزی صاحب سومین برد پیاپی خود شد و با 34 امتیاز موقتاً به رده سوم جدول صعود کرد.

در نیمه نخست، مسئولان ورزشگاه نتوانستند توپ رنگی تهیه کنند تا بازیکنان دو تیم در زمین پر از برف دچار مشکل شوند، اما بازی در نیمه دوم با توپ نارنجی انجام شد.

ترکیب ماشین‌سازی: سیدمهدی اسلامی، حبیب گردانی، ادسون هنریکو، کاخا، امین قاسمی‌نژاد، احمد امیرکامدار(64 – حامد پاکدل)، پیام صادقیان (81 – محمد رحمتی)، سعید قائدی‌فر(63 – حسین ابراهیمی)، امین حاج‌محمدی، حمیدرضا علی‌عسگری و فردین عابدینی.

ترکیب استقلال: مهدی رحمتی، پادوانی، رابسون، میلاد زکی‌پور، وریا غفوری، امید ابراهیمی، امید نورافکن، بهنام برزای، خسرو حیدری(78 – میعاد یزدانی)، مجتبی حقدوست (81 – فرشید باقری) و علی قربانی.

نیمه اول

دقیقه 7: علی قربانی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی نفوذ کرد و پاس خوبی به بهنام برزای داد که ضربه این بازیکن را مهدی اسلامی به کرنر فرستاد.

دقیقه 12: امید نورافکن داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه 16: استقلال صاحب ضربه ایستگاهی شد که ضربه امید ابراهیمی به شکل خطرناکی از کنار دروازه ماشین‌سازی به بیرون رفت.

دقیقه 21: ضربه آرام بهنام برزای از بالای دروازه در حال بیرون رفتن بود، اما با وزش باد تغییر جهت داد و به تیر دروازه برخورد کرد. در ادامه اشتباه مهدی اسلامی باعث شد تا علی قربانی ضربه خطرناکی راهی دروازه ماشین‌سازی کند، اما مدافعان این تیم اجازه باز شدن دروازه خود را ندادند.

دقیقه 33: لئوناردو پادوانی به علت خطا روی بازیکن ماشین‌سازی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 39: ارسال زمینی به داخل محوطه جریمه استقلال موقعیت خطرناکی را ایجا کرد، اما پادوانی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه 40: ضربه پشت محوطه جریمه پیام صادقیان از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه 43: ارسال توپ به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی را علی قربانی وارد دروازه ماشین‌سازی کرد.

نیمه دوم

دقیقه 61: احمد امیرکامدار به علت اعتراض به داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 62: ارسال ضربه ایستگاهی امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی می‌توانست علی قربانی را صاحب موقعیت خوبی کند، اما مدافعان ماشین‌سازی توپ را به کرنر فرستادند.

دقیقه 63:حسین ابراهیمی به جای سعید قائدی‌فر به داخل زمین رفت.

دقیقه 64: احمد کامدار جای خود را به مهدی پاکدل داد تا فرهاد کاظمی دومین تعویض خود را انجام دهد.

دقیقه 77: نفوذ مجتبی حقدوست به داخل محوطه جریمه و ضربه زیبای او به گوشه دروازه میلاد اسلامی رفت تا استقلال به دومین گل خود برسد.

دقیقه 78: میعاد یزدانی به جای خسرو حیدری به زمین رفت تا نخستین تعویض استقلال صورت بگیرد.

دقیقه 80: حبیب گردانی به علت ضربه زدن به کمر مجتبی حقدوست از محمدحسین زاهدی‌فر کارت زرد گرفت.

دقیقه 81: سومین تعویض ماشین‌سازی آمدن محمد رحمتی به جای پیام صادقیان بود.

دقیقه 86: مجتبی حقدوست از زمین خارج شد و به جای او فرشید باقری به زمین رفت.

دقیقه 90: فردین عابدینی به علت مصدومیت نتوانست به ادامه بازی بپردازد. این در حالی بود که ماشین‌سازی سه تعویض خود را انجام داده بود.

دقیقه 1+90: محسن کریمی به جای علی قربانی به زمین رفت تا سومین تعویض منصوریان هم به ثبت برسد.

دقیقه 2+90: امین حاج‌محمدی به علت خطا روی محسن کریمی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 3+90: سانتر امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی به امید نورافکن رسید تا این بازیکن سومین گل استقلال و دومین گل پیاپی خود در دو دیدار اخیر را به ثمر برساند.

دقیقه 4+90: ارسال محسن کریمی را بهنام برزای به بالای دروازه زد.

3 تا گل استقلال برازنده همین تیم است که به ماشین سازی زد

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:45 pm

این آبی ها خیلی  دیگه  آبی تر  شدند  تا 3 نشه بازی نشه باز هم استقلال 3 گل زد اینبار به ماشین سازی تبریز  استقلال به روزهای  اوج خودش برگشت این سومین برد پی درپی  بدون  شکست  استقلال هست  اگر  چهارمی را  هم  ببرد  این یک اتفاق نیست بلکه  واقیتی  است  که  مربی  توانمند  منصوریان اجرال کرده است و چون برانکو خوب داره پرسپولیس را به صدر جدول  می رساند  استقلال نمی  خواهد  کمتر  از  پرسپولیس باشد  لیگ برتر فوتبال از امروز (چهارشنبه) بین تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و استقلال از ساعت 17:05 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و در یک هوای برفی آغاز شد که در پایان این بازی، استقلال موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میزبان خود را شکست دهد. علی قربانی (43)، مجتبی حقدوست (77) و امید نورافکن (2+90) گل‌های استقلال را به ثمر رساندند. استقلال با این پیروزی صاحب سومین برد پیاپی خود شد و با 34 امتیاز موقتاً به رده سوم جدول صعود کرد.

در نیمه نخست، مسئولان ورزشگاه نتوانستند توپ رنگی تهیه کنند تا بازیکنان دو تیم در زمین پر از برف دچار مشکل شوند، اما بازی در نیمه دوم با توپ نارنجی انجام شد.

ترکیب ماشین‌سازی: سیدمهدی اسلامی، حبیب گردانی، ادسون هنریکو، کاخا، امین قاسمی‌نژاد، احمد امیرکامدار(64 – حامد پاکدل)، پیام صادقیان (81 – محمد رحمتی)، سعید قائدی‌فر(63 – حسین ابراهیمی)، امین حاج‌محمدی، حمیدرضا علی‌عسگری و فردین عابدینی.

ترکیب استقلال: مهدی رحمتی، پادوانی، رابسون، میلاد زکی‌پور، وریا غفوری، امید ابراهیمی، امید نورافکن، بهنام برزای، خسرو حیدری(78 – میعاد یزدانی)، مجتبی حقدوست (81 – فرشید باقری) و علی قربانی.

نیمه اول

دقیقه 7: علی قربانی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی نفوذ کرد و پاس خوبی به بهنام برزای داد که ضربه این بازیکن را مهدی اسلامی به کرنر فرستاد.

دقیقه 12: امید نورافکن داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه 16: استقلال صاحب ضربه ایستگاهی شد که ضربه امید ابراهیمی به شکل خطرناکی از کنار دروازه ماشین‌سازی به بیرون رفت.

دقیقه 21: ضربه آرام بهنام برزای از بالای دروازه در حال بیرون رفتن بود، اما با وزش باد تغییر جهت داد و به تیر دروازه برخورد کرد. در ادامه اشتباه مهدی اسلامی باعث شد تا علی قربانی ضربه خطرناکی راهی دروازه ماشین‌سازی کند، اما مدافعان این تیم اجازه باز شدن دروازه خود را ندادند.

دقیقه 33: لئوناردو پادوانی به علت خطا روی بازیکن ماشین‌سازی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 39: ارسال زمینی به داخل محوطه جریمه استقلال موقعیت خطرناکی را ایجا کرد، اما پادوانی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه 40: ضربه پشت محوطه جریمه پیام صادقیان از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه 43: ارسال توپ به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی را علی قربانی وارد دروازه ماشین‌سازی کرد.

نیمه دوم

دقیقه 61: احمد امیرکامدار به علت اعتراض به داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 62: ارسال ضربه ایستگاهی امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی می‌توانست علی قربانی را صاحب موقعیت خوبی کند، اما مدافعان ماشین‌سازی توپ را به کرنر فرستادند.

دقیقه 63:حسین ابراهیمی به جای سعید قائدی‌فر به داخل زمین رفت.

دقیقه 64: احمد کامدار جای خود را به مهدی پاکدل داد تا فرهاد کاظمی دومین تعویض خود را انجام دهد.

دقیقه 77: نفوذ مجتبی حقدوست به داخل محوطه جریمه و ضربه زیبای او به گوشه دروازه میلاد اسلامی رفت تا استقلال به دومین گل خود برسد.

دقیقه 78: میعاد یزدانی به جای خسرو حیدری به زمین رفت تا نخستین تعویض استقلال صورت بگیرد.

دقیقه 80: حبیب گردانی به علت ضربه زدن به کمر مجتبی حقدوست از محمدحسین زاهدی‌فر کارت زرد گرفت.

دقیقه 81: سومین تعویض ماشین‌سازی آمدن محمد رحمتی به جای پیام صادقیان بود.

دقیقه 86: مجتبی حقدوست از زمین خارج شد و به جای او فرشید باقری به زمین رفت.

دقیقه 90: فردین عابدینی به علت مصدومیت نتوانست به ادامه بازی بپردازد. این در حالی بود که ماشین‌سازی سه تعویض خود را انجام داده بود.

دقیقه 1+90: محسن کریمی به جای علی قربانی به زمین رفت تا سومین تعویض منصوریان هم به ثبت برسد.

دقیقه 2+90: امین حاج‌محمدی به علت خطا روی محسن کریمی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 3+90: سانتر امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی به امید نورافکن رسید تا این بازیکن سومین گل استقلال و دومین گل پیاپی خود در دو دیدار اخیر را به ثمر برساند.

دقیقه 4+90: ارسال محسن کریمی را بهنام برزای به بالای دروازه زد.

تا 3 نشه بازی نشه باز هم استقلال 3 گل زد اینبار به ماشین سازی تبریز

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:44 pm

تا 3 نشه بازی نشه باز هم استقلال 3 گل زد اینبار به ماشین سازی تبریز  استقلال به روزهای  اوج خودش برگشت این سومین برد پی درپی  بدون  شکست  استقلال هست  اگر  چهارمی را  هم  ببرد  این یک اتفاق نیست بلکه  واقیتی  است  که  مربی  توانمند  منصوریان اجرال کرده است و چون برانکو خوب داره پرسپولیس را به صدر جدول  می رساند  استقلال نمی  خواهد  کمتر  از  پرسپولیس باشد  لیگ برتر فوتبال از امروز (چهارشنبه) بین تیم‌های ماشین‌سازی تبریز و استقلال از ساعت 17:05 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و در یک هوای برفی آغاز شد که در پایان این بازی، استقلال موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میزبان خود را شکست دهد. علی قربانی (43)، مجتبی حقدوست (77) و امید نورافکن (2+90) گل‌های استقلال را به ثمر رساندند. استقلال با این پیروزی صاحب سومین برد پیاپی خود شد و با 34 امتیاز موقتاً به رده سوم جدول صعود کرد.

در نیمه نخست، مسئولان ورزشگاه نتوانستند توپ رنگی تهیه کنند تا بازیکنان دو تیم در زمین پر از برف دچار مشکل شوند، اما بازی در نیمه دوم با توپ نارنجی انجام شد.

ترکیب ماشین‌سازی: سیدمهدی اسلامی، حبیب گردانی، ادسون هنریکو، کاخا، امین قاسمی‌نژاد، احمد امیرکامدار(64 – حامد پاکدل)، پیام صادقیان (81 – محمد رحمتی)، سعید قائدی‌فر(63 – حسین ابراهیمی)، امین حاج‌محمدی، حمیدرضا علی‌عسگری و فردین عابدینی.

ترکیب استقلال: مهدی رحمتی، پادوانی، رابسون، میلاد زکی‌پور، وریا غفوری، امید ابراهیمی، امید نورافکن، بهنام برزای، خسرو حیدری(78 – میعاد یزدانی)، مجتبی حقدوست (81 – فرشید باقری) و علی قربانی.

نیمه اول

دقیقه 7: علی قربانی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی نفوذ کرد و پاس خوبی به بهنام برزای داد که ضربه این بازیکن را مهدی اسلامی به کرنر فرستاد.

دقیقه 12: امید نورافکن داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه 16: استقلال صاحب ضربه ایستگاهی شد که ضربه امید ابراهیمی به شکل خطرناکی از کنار دروازه ماشین‌سازی به بیرون رفت.

دقیقه 21: ضربه آرام بهنام برزای از بالای دروازه در حال بیرون رفتن بود، اما با وزش باد تغییر جهت داد و به تیر دروازه برخورد کرد. در ادامه اشتباه مهدی اسلامی باعث شد تا علی قربانی ضربه خطرناکی راهی دروازه ماشین‌سازی کند، اما مدافعان این تیم اجازه باز شدن دروازه خود را ندادند.

دقیقه 33: لئوناردو پادوانی به علت خطا روی بازیکن ماشین‌سازی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 39: ارسال زمینی به داخل محوطه جریمه استقلال موقعیت خطرناکی را ایجا کرد، اما پادوانی توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه 40: ضربه پشت محوطه جریمه پیام صادقیان از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه 43: ارسال توپ به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی را علی قربانی وارد دروازه ماشین‌سازی کرد.

نیمه دوم

دقیقه 61: احمد امیرکامدار به علت اعتراض به داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 62: ارسال ضربه ایستگاهی امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی می‌توانست علی قربانی را صاحب موقعیت خوبی کند، اما مدافعان ماشین‌سازی توپ را به کرنر فرستادند.

دقیقه 63:حسین ابراهیمی به جای سعید قائدی‌فر به داخل زمین رفت.

دقیقه 64: احمد کامدار جای خود را به مهدی پاکدل داد تا فرهاد کاظمی دومین تعویض خود را انجام دهد.

دقیقه 77: نفوذ مجتبی حقدوست به داخل محوطه جریمه و ضربه زیبای او به گوشه دروازه میلاد اسلامی رفت تا استقلال به دومین گل خود برسد.

دقیقه 78: میعاد یزدانی به جای خسرو حیدری به زمین رفت تا نخستین تعویض استقلال صورت بگیرد.

دقیقه 80: حبیب گردانی به علت ضربه زدن به کمر مجتبی حقدوست از محمدحسین زاهدی‌فر کارت زرد گرفت.

دقیقه 81: سومین تعویض ماشین‌سازی آمدن محمد رحمتی به جای پیام صادقیان بود.

دقیقه 86: مجتبی حقدوست از زمین خارج شد و به جای او فرشید باقری به زمین رفت.

دقیقه 90: فردین عابدینی به علت مصدومیت نتوانست به ادامه بازی بپردازد. این در حالی بود که ماشین‌سازی سه تعویض خود را انجام داده بود.

دقیقه 1+90: محسن کریمی به جای علی قربانی به زمین رفت تا سومین تعویض منصوریان هم به ثبت برسد.

دقیقه 2+90: امین حاج‌محمدی به علت خطا روی محسن کریمی از داور کارت زرد گرفت.

دقیقه 3+90: سانتر امید ابراهیمی به داخل محوطه جریمه ماشین‌سازی به امید نورافکن رسید تا این بازیکن سومین گل استقلال و دومین گل پیاپی خود در دو دیدار اخیر را به ثمر برساند.

دقیقه 4+90: ارسال محسن کریمی را بهنام برزای به بالای دروازه زد.

نقشه تابلو فرش رقص ویولون , نقشه( کامپیوتری یا کدبندی شده) با 128 رنگ

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:40 pm

نقشه تابلو فرش رقص ویولون , نقشه( کامپیوتری یا کدبندی شده) با 128 رنگ

قیمت: 12000 تومان

تعداد رنگ 128
رجشمار 45
ابعاد به گره 400 در 367
ابعاد به سانت 60 در 55
مقاط12.23
نوع فایل zip
نوع صفحه A4
تعداد صفحات:296صفحه
نوع نقشه کامپیوتری یا کدبندی شده

قیمت12000تومان

خرید        سوال از فروشنده

دانلود بانک تلفن واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:39 pm

دانلود بانک تلفن واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان

قیمت: 6000 تومان

دانلود بانک تلفن واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان

با دانلود این مجموعه و استفاده تبلیغاتی مناسب از آن، مشتریهای خود را افزایش داده و شاهد بهبود کسب و کار خود باشید.
اگر فروشنده عمده  هستید.
اگر بازاریاب عمده  هستید.
اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.
بازاریابی تلفنی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد.
با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.
کسب و کار خود را متحول کنید
10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی
1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.
2- نباید مشتری را معطل بگذارید.
3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.
4- به منشی ها خیلی احترام بگذارید.
5- گفتگو کنید و متکلم وحده نباشید.
6- گوشی تلفن را درست در دست بگیرید.
7- یادداشت برداری کنید.
8- از زبان بدن در پشت تلفن استفاده کنید.
9- همیشه بعد از مشتری گوشی را بگذارید.
10- واژه |سلام| به کار ببرید و از گفتن |الو| حتی الامکان خودداری کنید
این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد
این فایل شامل چه اطلاعاتی است؟
این فایل شامل اطلاعات 541 واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان است
در این فایل تلفن ثابت هست یا شماره موبایل ؟
برخی از انها شماره ثابت هست برخی شماره موبایل و برخی هم شماره ثابت هست و هم شماره موبایل مدیر واحد صنعتی
آیا نام واحد صنعتی و مدیریت ان ذکر شده است؟
بله نام ذکر شده است هم نام واحد صنعتی و هم نام مسئول واحد صنعتی
آیا ادرس واحد ذکر شده؟
بله آدرس ها صحیح ذکر شده است برخی ادرس ها کاملا دقیق و برخی نام شهرک صنعتی ذکر شده است
ما سعی کردیم تا اطلاعات شفافی از این فایل در اختیار شما قرار دهیم تا هزینه ی حلالی را بابت دانلود این فایل از شما دریافت کنیم و شما می توانید این فایل مفید را تنها با قیمت 6000 تومان دانلود و استفاده نمائید

خرید        سوال از فروشنده

طرح تحقیقی آشنایی باگیاه شناسی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:39 pm

طرح تحقیقی آشنایی باگیاه شناسی

قیمت: 5000 تومان

تحقیق وپژوهش کامل درباره گیاهان موجود درعالم طبیعت
وخواص وفایده انها درتغذیه ودرمان بیماریها .
به کمک این فایل اموزشی قادرخواهید بود بادرمان بیماریها وشناخت داروهای گیاهی اشناشوید وهمیشه
دربیماریها به درمان گیاهی بپردازید

خرید        سوال از فروشنده

بانک جیمیل ایرانی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:38 pm

بانک جیمیل ایرانی

قیمت: 5000 تومان

به نام خدا

سلام

بیش از 400000 ایمیل کاربران جیمیل ایرانی

جی‌میل، یکی از سرویس‌های رایگان است که به کاربران فضای رایگان جهت ایمیل ارائه می‌دهد.

 نسخه آزمایشی گوگل در ۱ آوریل ۲۰۰۴ ارائه شد، به این صورت که هر کاربر می‌توانست با دریافت دعوت‌نامه از کاربری دیگر که دارای حساب جی‌میل بود دارای حساب ایمیل شود و از خدمات آن استفاده کند.

این سرویس در ۷ فوریه ۲۰۰۷ برای عموم آزاد شد و نیازی به دعوت‌نامه برای عضویت نبود و در ۷ ژوئیه ۲۰۰۹ از حالت آزمایشی بیرون آمد، که در آن زمان دارای ۱۴۶ میلیون کاربر در هر ماه بود.

در این فایل برای شما عزیزان کامل ترین آدرس ایمیل فعال ترین دارندگان حساب جیمیل در ایران جمع آوری شده است.

بهترین راه بازاریابی و فروش محصول در اینترنت ارسال ایمیل به صورت گروهی و انبوه میباشد.

موفق و سربلند باشید

خرید        سوال از فروشنده

بررسی لایه ازن و عوامل مخرب آن( درس مهندسی محیط زیست)

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:38 pm

بررسی لایه ازن و عوامل مخرب آن( درس مهندسی محیط زیست)

قیمت: 6000 تومان

با سلام خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز:
درس مهندسی محیط زیست از دروس مهم رشته مهندسی عمران و معماری می باشد که از جهت نو بودن این فیلد آینده مناسبی برای این زیرشاخه قابل تصور است . همچنین این درس از دروسی است که شما باید حتما در آن نمره بالا بگیرید تا معدل شما بالا بیاید . لذا به تحویل این پروژه به استاد مربوطه قطعا نمره کامل را دریافت خواهید نمود . این پروژه به بررسی لایه ازن و عوامل مخرب آن می پردازد . لایه ازن و بحث نازکی و سوراخ شدن آن بحث داغ محافل محیط زیستی این روزها می باشد . امید است تا حاصل زحمات ما برای شما همکار و دوست عزیز هموطن مفید واقع شود.

خرید        سوال از فروشنده

« مطلب بعدیمطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2017 - All Rights reserved ® - Contact us