مقالات | Armin3D.com - Part 37

استقلال و پرسپولیس

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:39 am April 14, 2016

آبی گل میزنه یا قرمز تو بگو؟ پیش بینی کن پیش بینی کن شوخی نیست واقعی زنده پخش انلاین فوتبال پر3پولی3 و ا3تقلال گل گل گل میزنه دروازه باز میشه دروازه کدام تیم باز شد استقلال یا پرسپولیس کدام تیم فردا گل میخوره آبی یا قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است دیگه چه خبر از فوتبال لیگ برتر ایران یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد لطفا بر روی حداقل 3 آگهی داخل سایت جهت حمایت کلیک کنید.

pakhshe zendeh football perspolis vs esteghlal dar che sati zamani hast?

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:38 am

perspolis va esteghlal dar didar bargasht jam lige bartar football iran ba ham bazi mikonanand in mosabeghe hasas farda ast آبی گل میزنه یا قرمز تو بگو؟ پیش بینی کن پیش بینی کن شوخی نیست واقعی زنده پخش انلاین فوتبال پر3پولی3 و ا3تقلال گل گل گل میزنه دروازه باز میشه دروازه کدام تیم باز شد استقلال یا پرسپولیس کدام تیم فردا گل میخوره آبی یا قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است دیگه چه خبر از فوتبال لیگ برتر ایران یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد لطفا بر روی حداقل 3 آگهی داخل سایت جهت حمایت کلیک کنید.

پخش زنده فوتبال ا3تقلال و پر3پولیس

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:36 am

آبی گل میزنه یا قرمز تو بگو؟ پیش بینی کن پیش بینی کن شوخی نیست واقعی زنده پخش انلاین فوتبال پر3پولی3 و ا3تقلال گل گل گل میزنه دروازه باز میشه دروازه کدام تیم باز شد استقلال یا پرسپولیس کدام تیم فردا گل میخوره آبی یا قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است دیگه چه خبر از فوتبال لیگ برتر ایران یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد لطفا بر روی حداقل 3 آگهی داخل سایت جهت حمایت کلیک کنید.

آبی گل میزنه یا قرمز تو بگو؟ پیش بینی کن

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:36 am

آبی گل میزنه یا قرمز تو بگو؟ پیش بینی کن پیش بینی کن شوخی نیست واقعی زنده پخش انلاین فوتبال پر3پولی3 و ا3تقلال گل گل گل میزنه دروازه باز میشه دروازه کدام تیم باز شد استقلال یا پرسپولیس کدام تیم فردا گل میخوره آبی یا قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است دیگه چه خبر از فوتبال لیگ برتر ایران یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد لطفا بر روی حداقل 3 آگهی داخل سایت جهت حمایت کلیک کنید.

شوخی نیست واقعی زنده پخش انلاین فوتبال پر3پولی3 و ا3تقلال

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:35 am

شوخی نیست واقعی زنده پخش انلاین فوتبال پر3پولی3 و ا3تقلال گل گل گل میزنه دروازه باز میشه دروازه کدام تیم باز شد استقلال یا پرسپولیس کدام تیم فردا گل میخوره آبی یا قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است دیگه چه خبر از فوتبال لیگ برتر ایران یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد لطفا بر روی حداقل 3 آگهی داخل سایت جهت حمایت کلیک کنید.

کدام تیم قهرمان لیگ برتر می شوند؟ ا3تقلال یا پر3پولی3؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:33 am

چرا این 2 تیم همیشه در فوتبال بازیشان پر طرفدار و هیجان انگیزه یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است دیگه چه خبر از فوتبال لیگ برتر ایران یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد

نتیجه بازی پرسپولی3 و ا3تقلال چند چند شد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:32 am

دیگر چیزی به قهرمانی پرسپولیس و استقلال نمانده فقط 24 ساعت به بازی مانده زنده و آنلاین پخش گزارش بازی پرسپولی3 و ا2تقلال یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است دیگه چه خبر از فوتبال لیگ برتر ایران یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد

یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:30 am

یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است دیگه چه خبر از فوتبال لیگ برتر ایران یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد

چه روزی زمانی چه ساعتی چه تاریخی پرسپولیس با استقلال بازی می کند؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:29 am

یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است ابی هستی یا قرمز؟ یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد

فقط یک روز به بازی پرسپولیس و استقلال مانده

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:29 am

یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است هیجان پشت سر هیجان ابی و قرمز یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد

فردا جمعه پرسپولیس با برانکو به مصاف استقلال می رود

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:29 am

یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد

آیا استقلال می تواند پرسپولیس را فردا شکست دهد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:29 am

یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد

پرسپولیس چند گل فردا به استقلال می زند؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:28 am

یکی از بزرگترین مسابقه فوتبال لیگ برتر بازی استقلال و پرسپولیس است از انجایی که این 2 تیم برای قهرمانی همیشه با هم رقابت دوش تا دوش دارند هر کدام سعی می کنند نتیجه پایانی بازی را به سود حود تمام کنند این بازی فردا جمعه دذ تاریخ 27/1/95 در راس ساعت 17:00 انجام خواهد شد

دانلود تحقیق کربن رادیواکتیو جهت تعیین سن سنگ

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:20 am

دانلود تحقیق کربن رادیواکتیو جهت تعیین سن سنگ

قیمت: 3000 تومان

دانلود تحقیق کربن رادیواکتیو جهت تعیین سن سنگ

به صورت فایل ورد و قابل ویرایش 10 صفحه

مقدمه

در اين مقاله با برخي روش‌هاي تعيين سن آشنا مي شويم.

كربن راديو اكتيو

*** دانشمندان بر حسب اينكه چه مقياس زماني لازم دارند، ساعتهاي گوناگوني را انتخاب مي نمايند. مثلا براي اندازه‌گيري زمانهاي تا حدود 40000سال پيش، كربن 14 مناسب است. محققان با اندازه گيري مقدار كربن راديو اكتيو موجودي كه قبلا زنده بوده، ميتوانند زمان مرگ آن را مشخص نمايند. به عنوان مثال، باستان شناسان مي‌دانند كه يكي از قديمي‌ترين قسمت‌هاي ” استون هنج- Stone Henge ” در انگليس، آبراهه‌اي است كه سنگهاي مشهور را محاصره كرده است. اين آبراهه، بوسيلة شاخ‌هاي گوزن حفر شده كه بقاياي آنها در كنار آبراهه يافت شده اند. با اندازه گيري كربن 14 اين شاخ‌ها معلوم شد كه اين حفاري در 5000 سال پيش صورت گرفته است.

و اما كربن راديو اكتيو از كجا مي آيد؟ همة اتمها _ چه كربن و چه ساير عناصر_ شامل اجزا زير اتمي در هستة خود هستند: نوترون‌ها و پروتون‌ها . معمولا اتمها تعداد برابري از نوترون و پروتون دارند. مثلا كربن  6 پروتون و 6 نوترون دارد كه با هم كربن با عدد اتمي 12 را بوجود مي‌آورند . وقتي همين اتم‌ها ، تعداد متفاوتي نوترون در هستة خود داشته باشند،اين اتمهاي جديد، ايزوتوپ اتم اول ناميده مي‌شوند.

کربن 12 يکی از ايزوتوپ های کربن است. ايزوتوپ ديگر آن کربن 14 می باشد که 8 نوترون در هستة خود دارد. اين نوع کربن زمانی تشکيل می شود که ذرات فضايي  بشدت با اتم های نيتروزن موجود در اتمسفر برخورد می کنند.

   ايزوتوپ های راديواکتيو با سرعت قابل پيش‌بينی از هم پاشيده می شوند. کربن 14 نيز از اين قاعده مستثنی نيست. اگر شما 1 پوند(453/0 کيلوگرم) کربن 14 را در يک شيشه قرار دهيد، پس از 5730 سال نصف آن به نيتروژن 14 تبديل می شود. فيزيکدانان اين زمان را، زمان نيمه عمر می نامند. گياهان و جانوران زنده، دی اكسيد کربن را از هوا جذب می کنند، که شامل هر دو نوع کربن 12 و 14 است. اما به محض مردنشان، کربن 14، شروع به فروپاشی به نيتروژن 14 می نمايد. با مقايسه سطح کربن 14 نسبت به کل مقدار کربن موجود در جسم مورد نظر، دانشمندان می توانند محاسبه کنند که چقدر از زمان مرگ گياه يا جانور گذشته است.

خرید        سوال از فروشنده

دانلود مقاله و تحقیق ورزش -تحقیق درباره ی آموزش بیلیارد

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:19 am

دانلود مقاله و تحقیق ورزش -تحقیق درباره ی آموزش بیلیارد

قیمت: 5000 تومان

دانلود مقاله و تحقیق ورزش -تحقیق درباره ی  آموزش بیلیارد

مهمترین سرفصلهای مقاله و تحقیق ورزش و تربیت بدنی-تحقیق آموزش بیلیارد
این تحقیق در 27 صفحه با فرمت ورد برای شما دانشجویان و دانشجویان عزیز تهیه شده است
تاریخچه
بازی بیلیارد در ایالت متحده آمریکا
نقش بانوان در بازی بیلیارد
نور پردازی برای بیلیارد
پوشش میز بیلیارد و توپها
چوب بیلیارد
وزن
میز
Rack
نحوه ایستادن
رسیدن به یک ضربه از طریق کشیدن یک ران در پشت بدن
ضربه یا حرکات دست
نحوه در دست گرفتن چوب
قوانین
منابع

خرید        سوال از فروشنده

دانلود مقاله كاويتاسيون

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:19 am

دانلود مقاله كاويتاسيون

قیمت: 3000 تومان

دانلود مقاله كاويتاسيون

به صورت فایل ورد و قابل ویرایش 47  صفحه

فهرست مطالب

معرفي پديده كاويتاسيون
تعريف و اساس فرآيند كاويتاسيون 
تقسيم‎بندي كاويتاسيون
اثرها و اهميت كاويتاسيون
 انديكس كاويتاسيون
شكل‎گيري كاويتاسيون

 روش‎هاي مطالعه كاويتاسيون
روش‎هاي تشخيص كاويتاسيون
 روش‎هاي سنتي براي كاهش خسارات كاويتاسيون
عوامل مؤثر در خسارت ناشي از كاويتاسيون بر روي سطح


معرفي پديده كاويتاسيون

تاريخچه

نيوتن اولين فردي بود كه بطور تصادفي در سال 1754 در حين آزمايش عدسيهاي محدب به پديده كاويتاسيون و تشكيل حباب در مايعات برخورد كرد ولي نتوانست علت آن را شناسايي كند. او مشاهدات خود را چنين بيان كرده است:

«در مايع بين عدسيها، حبابهايي به شكل هوا بوجود آمده و رنگهايي شبيه به هم توليد كرده كه اين حبابها نمي‎تواند از جنس هوا باشد زيرا مايع قبلاً هوا زدايي شده است.»

نيوتن تشخيص داد كه اين عمل نتيجه بيرون آمدن هوا در اثر كاهش فشار است و حبابها دوباره نمي‎تواننددر مايع حل شوند و در نتيجه پديده كاويتاسيون را باعث خواهند شد. 

مهندسان كشتي‎سازي در قرن نوزدهم به شكل عجيبي برخورد كردند. آن اين بود كه پيچهاي توربينها كه به آب دريا در تماس بودند بعد از مدتي باز مي‎شدند، آنها نتوانستند هيچ دليل قانع كننده‎اي  براي اين عمل پيدا كنند. 

رينولدز در سال 1875 اين مشكل را حل كرد، او يكسري آزمايشات كلاسيك روي يك مدل به طول 30 اينچ انجام داد كه داراي پيچ‎هايي به طول 2 اينچ با فنر قابل تنظيم بودند

خرید        سوال از فروشنده

دانلود پروژه آماری مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبیات

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:18 am

دانلود پروژه آماری مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبیات

قیمت: 2000 تومان

دانلود پروژه آماری مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

به صورت فایل ورد و قابل ویرایش 19 صفحه

خلاصه پروژه :

دراين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است دراين پروژه به بررسي معدل دانش آموزان :براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده دراين پروژه پرسش هايي اينگونه طرح شده و پاسخ  آنها همانطوركه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است 


فهرست مطالب

مقدمه

پرسشنامه 

داده ها    (تعداد داده ها 80 )

جدول فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار چندبر فراوانی

نمودار جعبه ای

محاسبه چارک ها

نمودار ساقه و برگ

واریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

خرید        سوال از فروشنده

دانلود پروژه کارورزی دوره كارداني حسابداری مراحل حسابداري پيمانكاری

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:17 am

دانلود پروژه کارورزی دوره كارداني حسابداری مراحل حسابداري پيمانكاری

قیمت: 6000 تومان

عنوان پروژه  :

مراحل حسابداري پيمانكاري

پروژه کارورزی  دوره كارداني رشتة حسابداري

 به صورت فایل ورد و قابل ویرایش 99 صفحه

فهرست مطالب

          عنوان                                                                    صفحه

فصل اول : عمليات پيمانكاري :

–         اركان اصلي عمليات پيمانكاري

–         انواع قرارداد هاي پيمانكاري

–         مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري

–         مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح

–         ارجاع كار به پيمانكار

–         انعقاد قرار داد با پيمانكار

–         اجراي كار ( شروع عمليات )

–         خاتمه كار

–         سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز

دارائي هاي جاري

–         بانك و صندوق

–         تخواه گردان ها

–         حساب هاي دريافتني

–         حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول

–         اسناد دريافتني

–         پيش پرداخت ها

–         سپرده حسن انجام كار

درارئيهاي ثابت :

–         دارائيهاي ثابت مشهود

–         داراييهاي ثابت نا مشهود

بدهي هاي جاري :

–         حسابهاي پرداختني

–         اسناد پرداختني

–         پيش دريافت ها

بدهي هاي بلند مدت 

–         سرمايه

–         در آمدها

–         هزينه ها

–         حساب پيمان

–         حساب كار گواهي شده

فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

–         روش كار تكميل شده

–         روش درصد پيشرفت كار

–         ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني

–         دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري

–         تعيين سود پيمان تكميل شده

–         انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده

–         محاسبة صود پيمان نا تمام

–         نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

–         نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .

فصل چهارم : ماليات پيمانكاري

–         ماليات مقملوع

–         ماليات بر در آمد پيمانكاري

–         در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري

–         ماليات موسسات پيمانكاري

–         شركت هاي سهامي

–         نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي

–         پيش پرداخت ماليات

–         ماليات قطعي پيمان ها

–         ذخيرة ماليات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش هاي مالي

–         ترازنامه

–         جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت

–         گزارش هاي عملياتي

–         گزارش پيشرفت كار

–         صورت حساب صودو زيان

–         تراز آزمايشيخلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد

1-    مراحل انجام عمليات پيمانكاري

2-    حسابهاي شركت پيمانكاري

3-    روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري

4-    ماليات پيمانكاري

5-    گزارش هاي مالي

6-    صورت مسئلة پيمانكاري 

خرید        سوال از فروشنده

دانلود مقاله بررسی صنعت بیمه با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:16 am

دانلود مقاله بررسی صنعت بیمه با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر

قیمت: 3500 تومان

دانلود مقاله بررسی صنعت بیمه با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر

این مقاله را می توانید به صورت ورد و کاملا قابل ویرایش دانلود نمایید

موضوع: بــیـــمـه

با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر

فهرست مطالب
مقدمه
فصل یکم؛‌ کلیات بیمه
گفتار یکم؛ تاریخچه بیمه در جهان وایران
گفتار دوم؛ تعریف بیمه و اوصاف عقد بیمه
گفتار سوم؛ انواع بیمه
گفتار چهارم؛ بیمه از نظر فقه اسلامی
فصل دوم؛ بیمه عمر
گفتار یکم؛ بیمه عمر و فایده ی عملی آن
گفتار دوم؛ انواع بیمه عمر
گفتار سوم؛ حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر
گفتار چهارم؛‌ بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین
پیوست؛ قانون بیمه مصوب 1316
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه

طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

خطر و حادثه قدمتی به اندازه زندگی بشر دارد که همواره بر امنیت و آسایش انسانها سایه افکنده و گاهی لحظات خوش را به غم و اندوه مبدل ساخته است اما بشر نیز بیکار ننشسته و در جهت مقابله با خطر و حوادث گام برداشته است و سعی در آن کرده که با استفاده از سیستمی بنام بیمه امنیت و آرامش خانواده را تأمین کند .

در مجموعه پیش رو موضوع بحث بیمه است البته با نگاهی به بیمه عمر ، جایگاه این موضوع بحث در مورد بیمه و معرفی انواع بیمه می باشد

خرید        سوال از فروشنده

دانلود گزارش كارآموزي كارخانه توليدي غذاي منجمد آماده مصرف – پ تيكا

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:16 am

دانلود گزارش كارآموزي كارخانه توليدي غذاي منجمد آماده مصرف – پ تيكا

قیمت: 3500 تومان

دانلود گزارش كارآموزي  كارخانه توليدي غذاي منجمد آماده مصرف – پ تيكا
در 68 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه
نوع محصولات توليدي
ورود مواد اوليه و مراحل تأييد در انبار
ورود مواد اوليه به سردخانه و نحوه نگهداري
كاربرد انواع ادويه و عملكرد آنها
ويژگي‌هاي محصولات مرغ آماده طبخ
فرآوري
ويژگي‌هاي مواد اوليه              
فرآيند توليد
بسته‌بندي
كنترل كيفيت
روش اجرايي كنترل كيفيت                        
كنترل كيفيت مواد اوليه
بازرسي و كنترل كيفيت محصول حين توليد     
بازرسي و كنترل كيفيت محصول نهايي 
تأييد نهايي و كنترل كيفيت
بخش ميكروبي
بخش شيميايي
خروج و ادامه زنجيره سرد تا مصرف
توضيحات نهايي
منابع و مآخذ

مقدمه :

امروزه صنعت غذا يكي از مهمترين مشكلات براي مردم محسوب مي‌شود. از سوي ديگر مردم با توجه به شاغل بودن خانمها در كنار آقايان باعث شده تا فرصت تهيه غذا برايشان ميسر نباشد. در اين ميان كارشناسان و صاحبان صنايع غذايي براي اين مشكل راه‌هاي متعددي را براي سريع آماده شدن غذا ارائه داده‌اند تا اين مشكل مرتفع گردد.

از اين رو تصميم گرفتم با تهيه گزارشي از روند توليد غذاي آماده تهيه كنم. در اين گزارش سعي شده از مراحل تهيه مواد اوليه براي كارخانه تا غذاي آماده كه به دست مصرف كننده مي‌رسد، شايد بتوان غذاهاي آماده را پديده‌اي جديد و حائز شرايط مناسب كيفي، غذايي و بهداشتي دانست كه در ايران صنعتي نو پا است و به تدريج جايگاه خود را در بين مصرف كنندگان باز مي‌كند و از آغاز ارائه اين محصولات به بازار، روند رو به رشد و قابل قبولي را داشته است.

عنايت به اين نكته كه اين محصولات فاقد هرگونه افزودني‌هاي شيميايي مضر بوده و كاملاً از مواد غذايي طبيعي استفاده مي‌كند. در كنار ارزش غذايي مناسب، مصرف آسان و تنوع در محصولات و عطر و طعم از مزاياي بارز غذاهاي آماده مي‌باشند.

گرايش روزافزون خانواده‌هاي ايراني به غذاهاي آماده شده – اشتغال روزافزون خانمها در فعاليت‌هاي اجتماعي و كاري خارج از منزل نيز مصرف اين محصولات را روز به روز افزايش مي‌دهد.

خرید        سوال از فروشنده

« مطلب بعدیمطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2016 - All Rights reserved ® - Contact us