با استفاده از این سرویس, شما می توانید در سایت یا وبلاگ خود, ساعت های زیبا و با تنوع ( به وقت تنظیم شده روی کامپیوتر بازدیدکننده ) نمایش دهید.
برای استفاده, کافی است کدی را که زیر هر ساعت نوشته شده است کپی و در سایت خود قرار دهید.

 

نمونه و دریافت کد

 

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2021 - All Rights reserved ® - Contact us