مقالات | Armin3D.com - Part 2

امروز چقدر کرایه دادی رفتی رشت و چی خوردی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:11 pm December 29, 2020

در رشت کاری داشتم که باید انجام می دادم مدتی هم بود نرفته بودم وقتی سوار ماشین شدم 9 هزار تومان کرایه دادم اما گفت 2 هزار تومان دیگه هم بده هر چند موقع برگشتن 10 هزار تومان راننده دیگه گرفت ولی مبلغ معمولا بین همین 10 تا 12 هست چای خوردم یک لیوان کاغذی از همین اندازه لیوان که ذرت مکزیکی می ریزند 2 هزار تومان هوا هم پس از برف افتابی و خوب بود لنگرودکرایه سواری از رودسر به لنگرود چقدر است؟ یکی از زیباترین شهرهای شمالی کشور است که به دریای چم خاله خیلی نزدیک هست کرایه چند شهر رانیز اینجا نوشتم و ممکنه این کرایه عوض بشه و بیشتر هم بشه چون تا حالا نشده که کمتر بشه پارسال یعنی در سال 1398 کرایه ماشین سواری فرقی نمیکنه خودرو پراید باشه یا سمند یا هر ماشین دیگه هر . سال که می شود قیمتها به طور طبیعی بالاتر می رود. حالا ممکنه یک راننده 1000 تومان ارزانتر یا هزارتومانی هم گرانتر بگیره اما به طور معمول از رشت به لاهیجان یا برعکسش بین 10 هزار تا 12 هزار تومان در نوسان هست چون واقعا بعضی ها تا میدان جانبازان و یا صیغلان رشت یک قیمت می گیرند اما این حالت برای همه نیست و از جانبازان تا صیغلان مبلغ هزار تومان بیشتر میشه از شهر کوچصفهان که بین شهر لاهیجان و رشت قرار دارد کرایه فعلا 4 هزار تومان است و از لنگرود به رودسر بین 6 هزار تا 7 هزار .تومان است گفتم این کرایه ها ممکنه کمی فرق بکنه اما خیلی به این ارقام اعداد نزدیک هستند.

کرایه سواری از رودسر به لنگرود چقدر است؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:08 pm

لنگرودکرایه سواری از رودسر به لنگرود چقدر است؟ یکی از زیباترین شهرهای شمالی کشور است که به دریای چم خاله خیلی نزدیک هست کرایه چند شهر رانیز اینجا نوشتم و ممکنه این کرایه عوض بشه و بیشتر هم بشه چون تا حالا نشده که کمتر بشه پارسال یعنی در سال 1398 کرایه ماشین سواری فرقی نمیکنه خودرو پراید باشه یا سمند یا هر ماشین دیگه هر . سال که می شود قیمتها به طور طبیعی بالاتر می رود. حالا ممکنه یک راننده 1000 تومان ارزانتر یا هزارتومانی هم گرانتر بگیره اما به طور معمول از رشت به لاهیجان یا برعکسش بین 10 هزار تا 12 هزار تومان در نوسان هست چون واقعا بعضی ها تا میدان جانبازان و یا صیغلان رشت یک قیمت می گیرند اما این حالت برای همه نیست و از جانبازان تا صیغلان مبلغ هزار تومان بیشتر میشه از شهر کوچصفهان که بین شهر لاهیجان و رشت قرار دارد کرایه فعلا 4 هزار تومان است و از لنگرود به رودسر بین 6 هزار تا 7 هزار .تومان است گفتم این کرایه ها ممکنه کمی فرق بکنه اما خیلی به این ارقام اعداد نزدیک هستند.

کرایه امروز دی ماه 99 از رشت به لاهیجان چقدره؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:06 pm

پارسال یعنی در سال 1398 کرایه ماشین سواری فرقی نمیکنه خودرو پراید باشه یا سمند یا هر ماشین دیگه هر . سال که می شود قیمتها به طور طبیعی بالاتر می رود. حالا ممکنه یک راننده 1000 تومان ارزانتر یا هزارتومانی هم گرانتر بگیره اما به طور معمول از رشت به لاهیجان یا برعکسش بین 10 هزار تا 12 هزار تومان در نوسان هست چون واقعا بعضی ها تا میدان جانبازان و یا صیغلان رشت یک قیمت می گیرند اما این حالت برای همه نیست و از جانبازان تا صیغلان مبلغ هزار تومان بیشتر میشه از شهر کوچصفهان که بین شهر لاهیجان و رشت قرار دارد کرایه فعلا 4 هزار تومان است و از لنگرود به رودسر بین 6 هزار تا 7 هزار .تومان است گفتم این کرایه ها ممکنه کمی فرق بکنه اما خیلی به این ارقام اعداد نزدیک هستند.

چگونه در زمان گرفتن گواهینامه شهری باشیم؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:36 pm December 23, 2020

بهتره هیچ گونه استرسی نداشته باشیم و در رانندگی خونسرد باشیم ماشین ها اهرمی که در صندلی راننده هست کجاست؟ ماشینها روز به روز پیشرفت می کنند و دارای امکانات زیادی می شوند از فرمان تا دنده ها و داشبورد و ظاهر ماشین کسی که پاهاش به پدال گاز رانندگی نمیرسه چیکاری باید بکنه؟ وقتی ادم وارد سن 18 سالگی میرسه دوست داره رانندگی بکنه و هر چه سریعتر و زودتر گواهینامه رانندگی را نیز بگیره اما در سنین کم خانواده ها وقتی میبینند پسر یا دخترشان بزرگتر شده و به سن 18 سالگی رسیدند در جاهای خلوت که هیچ ماشینی انجا رفت و امد نمی کنه به بچه های خودشان اموزش رانندگی می دهند ولی به اون اجازه نمی دهند وارد خیابان یا جاده های اصلی یا فرعی که خطر تصادف هم هست رانندگی کنند. در این سن اماده می شوند برای رانندگی و گرفتن گواهینامه و شوق و ذوق زیادی هم نشان می دهند اما بعضی ها برای اولین بار هست که به اموزشگاه رانندگی می روند اگر پای انها به پدالها نرسید صندلی را می توان به عقب جلو برد یکی قدش کوتاهه یکی بلند هست در زیر صندلی یک دستگیره هست ان دست گیره را فشار می دهند صندلی را برای خدشان تنظیم می کنند.ه

اهرمی که در صندلی راننده هست کجاست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:35 pm

ماشین ها اهرمی که در صندلی راننده هست کجاست؟ ماشینها روز به روز پیشرفت می کنند و دارای امکانات زیادی می شوند از فرمان تا دنده ها و داشبورد و ظاهر ماشین کسی که پاهاش به پدال گاز رانندگی نمیرسه چیکاری باید بکنه؟ وقتی ادم وارد سن 18 سالگی میرسه دوست داره رانندگی بکنه و هر چه سریعتر و زودتر گواهینامه رانندگی را نیز بگیره اما در سنین کم خانواده ها وقتی میبینند پسر یا دخترشان بزرگتر شده و به سن 18 سالگی رسیدند در جاهای خلوت که هیچ ماشینی انجا رفت و امد نمی کنه به بچه های خودشان اموزش رانندگی می دهند ولی به اون اجازه نمی دهند وارد خیابان یا جاده های اصلی یا فرعی که خطر تصادف هم هست رانندگی کنند. در این سن اماده می شوند برای رانندگی و گرفتن گواهینامه و شوق و ذوق زیادی هم نشان می دهند اما بعضی ها برای اولین بار هست که به اموزشگاه رانندگی می روند اگر پای انها به پدالها نرسید صندلی را می توان به عقب جلو برد یکی قدش کوتاهه یکی بلند هست در زیر صندلی یک دستگیره هست ان دست گیره را فشار می دهند صندلی را برای خدشان تنظیم می کنند.ه

کسی که پاهاش به پدال گاز رانندگی نمیرسه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:33 pm

کسی که پاهاش به پدال گاز رانندگی نمیرسه چیکاری باید بکنه؟ وقتی ادم وارد سن 18 سالگی میرسه دوست داره رانندگی بکنه و هر چه سریعتر و زودتر گواهینامه رانندگی را نیز بگیره اما در سنین کم خانواده ها وقتی میبینند پسر یا دخترشان بزرگتر شده و به سن 18 سالگی رسیدند در جاهای خلوت که هیچ ماشینی انجا رفت و امد نمی کنه به بچه های خودشان اموزش رانندگی می دهند ولی به اون اجازه نمی دهند وارد خیابان یا جاده های اصلی یا فرعی که خطر تصادف هم هست رانندگی کنند. در این سن اماده می شوند برای رانندگی و گرفتن گواهینامه و شوق و ذوق زیادی هم نشان می دهند اما بعضی ها برای اولین بار هست که به اموزشگاه رانندگی می روند اگر پای انها به پدالها نرسید صندلی را می توان به عقب جلو برد یکی قدش کوتاهه یکی بلند هست در زیر صندلی یک دستگیره هست ان دست گیره را فشار می دهند صندلی را برای خدشان تنظیم می کنند.ه

دانلود سوالات رانندگی – (تمامی سوالات) قیمت 6 هزار تومان شما قبولید

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:35 am

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی – (تمامی سوالات)

قیمت: 6000 تومان

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)
 دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)

مجموعه ای کامل از سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

شما با تسلط به این مجموعه دیگر نیازی به مطالعه منابع دیگر ندارید.

بیش از 240 سوال به همراه جواب

با مطالعه این مجموعه می توانید با آمادگی کامل در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنید.

در این مجموعه تمامی سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی گنجانده شده است.

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 69

خرید        سوال از فروشنده

دانلود سوالات رانندگی – (تمامی سوالات)

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:06 am

قیمت: 6000 تومان

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی – (تمامی سوالات)

قیمت: 6000 تومان

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)
 دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)

مجموعه ای کامل از سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

شما با تسلط به این مجموعه دیگر نیازی به مطالعه منابع دیگر ندارید.

بیش از 240 سوال به همراه جواب

با مطالعه این مجموعه می توانید با آمادگی کامل در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنید.

در این مجموعه تمامی سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی گنجانده شده است.

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 69

خرید        سوال از فروشنده

آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي و داخل شهری 4900 تومان

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 1:54 pm December 21, 2020

کاملترین نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي و داخل شهری

قیمت: 4900 تومان

با کمال آرامش در سر جلسه امتحان آیین نامه و داخل شهری حاضر شوید:
http://irancn.com/images/aeen6.jpg


نمونه سوالات آیین نامه معروف به پلیس پویا

ویرایش جدید بسته طلاییhttp://uupload.ir/files/8le8_11.pngبرخی از ویژگی های بسته طلایی


این بسته کامل برای متقاضیان آیین نامه اصلی یا مرحله دوم و همچنین مقدماتی است


بدون نیاز به خواندن حتی یک صفحه از کتاب آیین نامه و تنها با مطالعه ی بسته طلایی  در 30 دقیقه شما قادر خواهید بود به تمامی سوالات پاسخ صحیح بدهید


قبولی 100% با خواندن بسته طلاییکاملترین نمونه سوالات اصلي آيين نامه ي راهنمايي و رانندگي موجود در اینترنت


مورد تاييد آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي

ويرايش جديد

همراه با پاسخنامه

+

22آزمون آیین نامه جدید با پاسخنامه

+

نمونه سوالات آزمون فنی

نمونه تصاویری از فایل نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی :


x5ry_aeen1.jpg


dtis_aeen2.jpg


yds_aeen3.jpg


 با دانلود این پکیج هم اکنون به موارد زیر دست خواهید یافت
22آزمون آیین نامه جدید به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

9 دوره تست های اصلی آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی (هر دوره 30 سوال)
پاسخنامه 9 دوره تست های اصلی به صورت مجزا در فایل مجزا برای تست زدن1 دوره تست های اصلی آزمون آیین نامه شامل 113 سوال با پاسخنامه مجزا


650 سوال تستی همراه با پاسخنامه برای مرور سریع شامل 8 بخش :


بخش اول: علائم راهنمایی و رانندگی
بخش دوم: هوشیاری
بخش سوم: هدایت و کنترل وسیله ی نقلیه
بخش چهارم: برخورد و واکنش
بخش پنجم: آگاهی از خطرات
بخش ششم: عابرین پیاده
بخش هفتم: مقررات راه و آزادراه
بخش هشتم: تصادفات
240 سوال تستی با پاسخنامه149 و 158 سوال تشریحی با پاسخنامه در 2 فایل مجزا
آشنایی با علائم آیین نامه راهنمایی و رانندگی
تکنیک های آموزش عملی رانندگی جهت امتحان داخل شهری
کتاب آیین نامه


جزوه خلاصه شده کتاب آیین نامه برای مرور سریع
جزوه آموزشی نکات امتحان شهری و نکات کلیدی کتاب آیین نامه
آموزش تعویض دنده مهارت و دانش فنی
آموزش نگهداری صحیح از خودرو
آموزش کاهش مصرف سوخت بنزین

شما قبولید

0nsj_moghan_5_3.gif

این تنها سایتی است که سوالات اصلی و بروز را در اختیار شما قرار می دهدa4wu_aeen4.jpg

در هر آزمونی مطالعه نمونه سوالات دوره های قبل آزمون و مطالعه ی جزوات آموزشی و خلاصه مطالب یکی از بهترین و مهمترین عوامل تسلط به موضوعات یاد گرفته شده و مرور سریع مطالب استwo77_aeen5.jpg
p47r_aeen100.jpg


این مجموعه دارای تصاویر با کیفیت بسیار عالی می باشد و تنها مجموعه کامل و جدید دربردارنده تمامی نکات و سوالات در ارتباط با آیین نامه راهنمایی و رانندگی و داخل شهری و گرفتن گواهینامه رانندگی است

پیشنهاد می کنیم حتی اگر گواهینامه دارید این مجموعه را تهیه و مطالعه نمایید چون شامل نکاتی است که اکثرا اطلاع ندارند


پس از ثبت سفارش کد سفارش و پسوورد را یادداشت نمایید. همچنین کد و پسوورد به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد

توجه: برای دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی در سال 99 اینجا را کلیک نماییدخرید        سوال از فروشنده

آزمون راهنمایی و رانندگی – (تمامی سوالات)6000 تومان

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 1:51 pm

قیمت: 6000 تومان

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی – (تمامی سوالات)

قیمت: 6000 تومان

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)
 دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)

مجموعه ای کامل از سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

شما با تسلط به این مجموعه دیگر نیازی به مطالعه منابع دیگر ندارید.

بیش از 240 سوال به همراه جواب

با مطالعه این مجموعه می توانید با آمادگی کامل در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنید.

در این مجموعه تمامی سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی گنجانده شده است.

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 69

خرید        سوال از فروشنده

دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 1:50 pm

قیمت: 9000 تومان

دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه

قیمت: 9000 تومان

تخفیف ویژه سایت ایران سی ان برای مدتی محدود

حتما میدانید که از حدود یک سال پیش، آزمون آیین نامه مقدماتی حذف شده است و پس از آن سوالات آيین نامه اصلی با تغییرات زیادی مواجه شده به طوری که جدیدا سوالات آزمون آیین نامه اصلی کاملا فرق کرده و نیاز است حتما سوالات جدید را بخوانید.
باتوجه به اینکه سوالات تغییر کردند آیا سوالات بسته شما جدید هستند؟


جواب : بله . تمامی سوالات آیین نامه اصلی موجود در بسته ما ، بر اساس آخرین تغییرات ویرایش شده است و سوالات جدید در بسته قرار داده شده است.
آیا ۱۰۰ درصد تضمین می کنید که قبول شویم؟ از کجا میدونید؟


جواب : ما 95 درصد احتمال می دهیم با این سوالات قبول می شوید.


چون این سوالات آیین نامه اصلی را دقیقا کسانی به ما داده اند که خودشان همین تازگیا آزمون آیین نامه اصلی دادند و ما با بسیاری از افراد که آزمون اصلی دادند صحبت کردیم و سوالاتی که برای آن ها آمده رو پرسیده ایم و دقیقا آن سوالات را در بسته خود قرار داده ایم.
توجه داشته باشید :


سوالات آیین نامه رانندگی , به صورت سراسری و کشوری می باشد یعنی , سوالات در آموزشگاه های رانندگی سراسر کشور باهم مشابه می باشند .

منظور ما از سوالات ” اصل سوالات آیین نامه رانندگی ” است .


در زیر چند نمونه از سوالات سال 99 که ( بعد از دانلود ) دریافت خواهید کرد را مشاهده می کنید .


سوالات آیین نامه 98 97


توجه کنید !!!!


نکته بسیار مهم :

شما “” دقیقا خودِ سوالات با آخرین تغییرات که قرار است در امتحان ببینید “”را دانلود خواهید کرد . نه صدها نمونه سوال که باعث کلافگی شما و در نتیجه مردود شدن در امتحان می شود .باز هم تکرار می کنیم : شما دقیقا خودِ سوالات با آخرین تغییرات در سال 99 را دانلود خواهید کرد و این یعنی قبولی 100% و قطعی .

” این سوالات عینا در امتحان آمده است ”

” سوالات به صورت کشوری بوده و سوالات تمام آموزشگاه های رانندگی در سراسر کشور یکیست ”

** سوالات دارای گارانتی بازگشت وجه بی قید و شرط می باشد .

خرید        سوال از فروشنده

قیمت: 9000 تومان سوالات ایین نامه شما قبولید

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 1:20 pm

دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه

قیمت: 9000 تومان

تخفیف ویژه سایت ایران سی ان برای مدتی محدود

حتما میدانید که از حدود یک سال پیش، آزمون آیین نامه مقدماتی حذف شده است و پس از آن سوالات آيین نامه اصلی با تغییرات زیادی مواجه شده به طوری که جدیدا سوالات آزمون آیین نامه اصلی کاملا فرق کرده و نیاز است حتما سوالات جدید را بخوانید.
باتوجه به اینکه سوالات تغییر کردند آیا سوالات بسته شما جدید هستند؟


جواب : بله . تمامی سوالات آیین نامه اصلی موجود در بسته ما ، بر اساس آخرین تغییرات ویرایش شده است و سوالات جدید در بسته قرار داده شده است.
آیا ۱۰۰ درصد تضمین می کنید که قبول شویم؟ از کجا میدونید؟


جواب : ما 95 درصد احتمال می دهیم با این سوالات قبول می شوید.


چون این سوالات آیین نامه اصلی را دقیقا کسانی به ما داده اند که خودشان همین تازگیا آزمون آیین نامه اصلی دادند و ما با بسیاری از افراد که آزمون اصلی دادند صحبت کردیم و سوالاتی که برای آن ها آمده رو پرسیده ایم و دقیقا آن سوالات را در بسته خود قرار داده ایم.
توجه داشته باشید :


سوالات آیین نامه رانندگی , به صورت سراسری و کشوری می باشد یعنی , سوالات در آموزشگاه های رانندگی سراسر کشور باهم مشابه می باشند .

منظور ما از سوالات ” اصل سوالات آیین نامه رانندگی ” است .


در زیر چند نمونه از سوالات سال 99 که ( بعد از دانلود ) دریافت خواهید کرد را مشاهده می کنید .


سوالات آیین نامه 98 97


توجه کنید !!!!


نکته بسیار مهم :

شما “” دقیقا خودِ سوالات با آخرین تغییرات که قرار است در امتحان ببینید “”را دانلود خواهید کرد . نه صدها نمونه سوال که باعث کلافگی شما و در نتیجه مردود شدن در امتحان می شود .باز هم تکرار می کنیم : شما دقیقا خودِ سوالات با آخرین تغییرات در سال 99 را دانلود خواهید کرد و این یعنی قبولی 100% و قطعی .

” این سوالات عینا در امتحان آمده است ”

” سوالات به صورت کشوری بوده و سوالات تمام آموزشگاه های رانندگی در سراسر کشور یکیست ”

** سوالات دارای گارانتی بازگشت وجه بی قید و شرط می باشد .

خرید        سوال از فروشنده

9000 تومان سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:56 pm

دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی با پاسخنامه

قیمت: 9000 تومان

تخفیف ویژه سایت ایران سی ان برای مدتی محدود

حتما میدانید که از حدود یک سال پیش، آزمون آیین نامه مقدماتی حذف شده است و پس از آن سوالات آيین نامه اصلی با تغییرات زیادی مواجه شده به طوری که جدیدا سوالات آزمون آیین نامه اصلی کاملا فرق کرده و نیاز است حتما سوالات جدید را بخوانید.
باتوجه به اینکه سوالات تغییر کردند آیا سوالات بسته شما جدید هستند؟


جواب : بله . تمامی سوالات آیین نامه اصلی موجود در بسته ما ، بر اساس آخرین تغییرات ویرایش شده است و سوالات جدید در بسته قرار داده شده است.
آیا ۱۰۰ درصد تضمین می کنید که قبول شویم؟ از کجا میدونید؟


جواب : ما 95 درصد احتمال می دهیم با این سوالات قبول می شوید.


چون این سوالات آیین نامه اصلی را دقیقا کسانی به ما داده اند که خودشان همین تازگیا آزمون آیین نامه اصلی دادند و ما با بسیاری از افراد که آزمون اصلی دادند صحبت کردیم و سوالاتی که برای آن ها آمده رو پرسیده ایم و دقیقا آن سوالات را در بسته خود قرار داده ایم.
توجه داشته باشید :


سوالات آیین نامه رانندگی , به صورت سراسری و کشوری می باشد یعنی , سوالات در آموزشگاه های رانندگی سراسر کشور باهم مشابه می باشند .

منظور ما از سوالات ” اصل سوالات آیین نامه رانندگی ” است .


در زیر چند نمونه از سوالات سال 99 که ( بعد از دانلود ) دریافت خواهید کرد را مشاهده می کنید .


سوالات آیین نامه 98 97


توجه کنید !!!!


نکته بسیار مهم :

شما “” دقیقا خودِ سوالات با آخرین تغییرات که قرار است در امتحان ببینید “”را دانلود خواهید کرد . نه صدها نمونه سوال که باعث کلافگی شما و در نتیجه مردود شدن در امتحان می شود .باز هم تکرار می کنیم : شما دقیقا خودِ سوالات با آخرین تغییرات در سال 99 را دانلود خواهید کرد و این یعنی قبولی 100% و قطعی .

” این سوالات عینا در امتحان آمده است ”

” سوالات به صورت کشوری بوده و سوالات تمام آموزشگاه های رانندگی در سراسر کشور یکیست ”

** سوالات دارای گارانتی بازگشت وجه بی قید و شرط می باشد .

خرید        سوال از فروشنده

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی – (تمامی سوالات)

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:52 pm

قیمت: 6000 تومان

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی – (تمامی سوالات)

قیمت: 6000 تومان

دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)
 دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات)

مجموعه ای کامل از سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی

شما با تسلط به این مجموعه دیگر نیازی به مطالعه منابع دیگر ندارید.

بیش از 240 سوال به همراه جواب

با مطالعه این مجموعه می توانید با آمادگی کامل در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنید.

در این مجموعه تمامی سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی گنجانده شده است.

فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 69

خرید        سوال از فروشنده

میز چرخ خیاطی تاشو پارس، یک میز بسیار شیک

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:36 pm
میز چرخ خیاطی تاشو پایه فلزی پارس
قیمت: 215,000 تومان

میز چرخ خیاطی تاشو پارس، یک میز بسیار شیک و محکم می باشد.
ابعاد این میز خیاطی در حالت بسته 50*28*15 سانتیمتر و در حالت پایه باز آماده به کار 50*28*29 سانتی متر می باشد.
ارتفاع میز در حالت بسته 15 سانتیمتر است.
وقتی پایه های میز باز شوند ارتفاع میز تبدیل به 29 سانتی متر می شود.
این میز خیاطی، از جنس ام دی اف با کیفیت بالا و روکش دار و زیبا ساخته شده است.
داشتن کشوی بزرگ و جادار برای لوازم خیاطی از امکانات این میز است.
سبک بودن برای جابجا کردن وزن خالص تقریبا 4800 گرم از دیگر ویژگی های این چرخ خیاطی است.
این جرخ خیاطی زیبا دارای پایه های تاشو فلزی و محکم و قفل شونده است.
جالب است بدانید این میز خیاطی قابل استفاده بعنوان میز لپ تاپ یا میز کار یا میز دکوری زیر لوازم مختلف نیز می باشد.
چون تاشو است بنابراین فضای کمی را اشغال می کند.
دارای پایه های تاشو و مقاوم بوده و کشو مناسب و جادار نیز از مزایای آن است.
براحتی قابل حمل و نقل بوده و طراحی بسیار زیبایی دارد.
این طرح در اداره کل مالکیتهای صنعتی به ثبت رسیده و هر گونه کپی و تقلید از آن پیگرد قانونی دارد.

خرید

منقل کباب پز ذغال گستر، محصولی جدید و کاملا متفاوت

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:35 pm
منقل کباب پز ذغالی ذغال گستر
قیمت: 120,000 تومان

منقل کباب پز ذغالی ذغال گستر، محصولی جدید و کاملا متفاوت و منحصر به فرد می باشد. این محصول با دوام، ضد زنگ زدگی، دارای قابلیت حمل آسان، کم حجم و سبک می باشد.


سایر ویژگی های منقل کباب پز ذغالی ذغال گستر:


یک تیکه بودن کل شاسی به جهت دفرمه نشدن در برابر حرارت زیاد
محل قرار دادن سیخ (کوبیده و جوجه) بر روی منقل
قفل شدن سیخ در جهت چرخاندن و پخت بهتر( برای اولین بار در کشور)
استفاده در هر سطح نا صاف
محل قرار دادن سیخ و قفل شدن آن روی کباب پز
ضد زنگ زدگی: این محصول از ورق گالوانیزه حرارت دیده شده تولید شده است که در مقابل رطوبت هوا و آب و دیگر مایعات زنگ نمی زند.
مقاومت در برابر حرارت زیاد

خرید

بادبزن حصیری ذغال

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:34 pm
بادبزن حصیری ذغال گستر
قیمت: 47,000 تومان

این باد بزن حصیری با دسته بلند و جنسی که دارد از انتقال حرارت به دستان شما جلوگیری می کند و حفظ حرارت زغال و شعل ور کردن آن را برای شما نگه می دارد .

خرید

ذغال لیمو لوله ای 5 کیلویی ذغال گستر

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:33 pm
ذغال لیمو لوله ای 5 کیلویی ذغال گستر
قیمت: 160,000 تومان

ذغال لیمو لوله ای 5 کیلویی ذغال گستر %100 طبیعی است و مخصوص قلیان می باشد.

خرید

قدبلندتر شو با انجام حرکات ورزشی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 11:39 am

غذای خوب به موقع خوابیدن قدبلندتر شو با انجام حرکات ورزشی انسانها از بدو تولد به سرعت رشد می کنند اما وقتی به سن 11 سالگی میرسند این رشد کگمتر میشه و دوباره در دوران بلوغ ناگهان رشد می کنند و 30 سانتی متر به قدشان اضافه می شود رشد تا 30 سالگی ادامه داره اما پس از سن 20 به ندرت یک یا 2 سانتی اظافه می شود ولی با انجام بعضی از حرکات میتوان تا 10 سانت هم قد کشید تا سن 42 سالگی ولی کاملا شانسیه ایا بشه یا نشه تغذیه خوب زندگی خوب ورزش پریدن بارفیکس والیبال و نرمشهایی مانند کسیدن عضلات علاوه بر رشد طولی بدن باعث قوی تر شدن سیستم ایمنی بدن هم می شوند و در سنسن پیری به انسانها کمک می کند نگرانی ها خبرهای بد غصه خوردن زیادی شادی نداشتن ترسیدن های واقعی و غیر واقعی چه روشهایی هست؟ زندگی با استرس مساوی بیماریست چگونه از گرفتن افت پیشگیری کنیم؟ راهها و روشهایی برای بهتر شنیدن گوش شنوایی یکی از مهمترین عضو بدن است وقتی ما صدایی می شنویم به ان واکنش نشان می دهیم صدای باران صدای نزدیک شدن به یک خطر صدای پرندگان اواز و موسیقی و وقتی نتوانیم بشنویم همه جا سکوت هست و ساکت اما بعضی وقتها شنوایی گوش دچار مشکل می شود به حمام میرویم اب در گوش ما جیره و انرا خشک نمی کنیم چوب کبریت فرو می کنیم تمیز کنیم داخل گوش را بیشتر اشغال به عمق گوش میره زمانی که مویی های گوس خوب کار نکنه شنوایی دچار اشکال می شود سلولهای مویی وظیفه سالم نگهداشتن حلزون و شنوایی گوش هستند شیپورها مهم هستند علت کم شنوایی چیست تا دیروز گوش خوب می شنوید اما از امروز میبینی یکی به صورت جدی میگه مگه کر شدی این همه صدات میکنم چرا جواب نمیدی اولش باورت نمیشه فکر می کنی داره شوخی میکنه و حتی ممکنه ناراحت هم بشی اما کم کم متوجه میشی موضوع مهمه چون چند نفر دیگه هم که اصلا با تو شوخی هم ندارند می گویند اما نگران نباشید راههایی هست که باعث بهتر شدن شنوایی می شوند داروها هم ممکنه در شنوایی تاثیر بگذارند مواد مغذی برای گوش مفیدند مانند استیل و الفا استل ال کارنتین ال گلوتاتیون استرس و نگرانی در شنوایی هم تاثیر داره دینورفین ها با تحریک کردن التهاب در مغز به استرس پاسخ می دهند این التهابات باعث وزوز گوش هم می شود. اگر به تازگی احساس کردید وزن شما زیاد شده جند کیلو لاغرتر شوید سیگار نکشید . اما افتی هم هست به نام افت دهان زخمهای دردناکی دارند در زیر زبان کف دهان قبل از اینکه افت دهان بیاد یه احساسهایی مثل مورمور شدن یا سوزش نسبی پیش میاد.باز هم اینجا استرس تاثیر داره دیگه ببین این استرس چه پدر سوخته ایه که در همه بدن جسمی و روحی تاثیر میزاره حتی استرس بر روی ناتوانی جنسی هم تاثیر میزاره.

ادم تا چه سنی قدش بلندتر می شود؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 11:38 am

انسانها از بدو تولد به سرعت رشد می کنند اما وقتی به سن 11 سالگی میرسند این رشد کگمتر میشه و دوباره در دوران بلوغ ناگهان رشد می کنند و 30 سانتی متر به قدشان اضافه می شود رشد تا 30 سالگی ادامه داره اما پس از سن 20 به ندرت یک یا 2 سانتی اظافه می شود ولی با انجام بعضی از حرکات میتوان تا 10 سانت هم قد کشید تا سن 42 سالگی ولی کاملا شانسیه ایا بشه یا نشه تغذیه خوب زندگی خوب ورزش پریدن بارفیکس والیبال و نرمشهایی مانند کسیدن عضلات علاوه بر رشد طولی بدن باعث قوی تر شدن سیستم ایمنی بدن هم می شوند و در سنسن پیری به انسانها کمک می کند نگرانی ها خبرهای بد غصه خوردن زیادی شادی نداشتن ترسیدن های واقعی و غیر واقعی چه روشهایی هست؟ زندگی با استرس مساوی بیماریست چگونه از گرفتن افت پیشگیری کنیم؟ راهها و روشهایی برای بهتر شنیدن گوش شنوایی یکی از مهمترین عضو بدن است وقتی ما صدایی می شنویم به ان واکنش نشان می دهیم صدای باران صدای نزدیک شدن به یک خطر صدای پرندگان اواز و موسیقی و وقتی نتوانیم بشنویم همه جا سکوت هست و ساکت اما بعضی وقتها شنوایی گوش دچار مشکل می شود به حمام میرویم اب در گوش ما جیره و انرا خشک نمی کنیم چوب کبریت فرو می کنیم تمیز کنیم داخل گوش را بیشتر اشغال به عمق گوش میره زمانی که مویی های گوس خوب کار نکنه شنوایی دچار اشکال می شود سلولهای مویی وظیفه سالم نگهداشتن حلزون و شنوایی گوش هستند شیپورها مهم هستند علت کم شنوایی چیست تا دیروز گوش خوب می شنوید اما از امروز میبینی یکی به صورت جدی میگه مگه کر شدی این همه صدات میکنم چرا جواب نمیدی اولش باورت نمیشه فکر می کنی داره شوخی میکنه و حتی ممکنه ناراحت هم بشی اما کم کم متوجه میشی موضوع مهمه چون چند نفر دیگه هم که اصلا با تو شوخی هم ندارند می گویند اما نگران نباشید راههایی هست که باعث بهتر شدن شنوایی می شوند داروها هم ممکنه در شنوایی تاثیر بگذارند مواد مغذی برای گوش مفیدند مانند استیل و الفا استل ال کارنتین ال گلوتاتیون استرس و نگرانی در شنوایی هم تاثیر داره دینورفین ها با تحریک کردن التهاب در مغز به استرس پاسخ می دهند این التهابات باعث وزوز گوش هم می شود. اگر به تازگی احساس کردید وزن شما زیاد شده جند کیلو لاغرتر شوید سیگار نکشید . اما افتی هم هست به نام افت دهان زخمهای دردناکی دارند در زیر زبان کف دهان قبل از اینکه افت دهان بیاد یه احساسهایی مثل مورمور شدن یا سوزش نسبی پیش میاد.باز هم اینجا استرس تاثیر داره دیگه ببین این استرس چه پدر سوخته ایه که در همه بدن جسمی و روحی تاثیر میزاره حتی استرس بر روی ناتوانی جنسی هم تاثیر میزاره.

« مطلب بعدیمطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2021 - All Rights reserved ® - Contact us