میدان های استرس بدون واگرائی و توابع استرس های انرژی صفر در الاستیسیته « Armin3D.com

میدان های استرس بدون واگرائی و توابع استرس های انرژی صفر در الاستیسیته

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 2:12 pm June 12, 2021
میدان‌های استرس بدون واگرائی و توابع استرس‌های انرژی صفر در الاستیسیته
قیمت: 10,000 تومان

مقاله انگلیسی 4 صفحه به صورت پی دی اف و فایل ترجمه 7 صفحه هم به صورت ورد و هم به صورت پی دی اف ارائه می شود


سال انتشار 2016


میدان های استرس بدون واگرائی و توابع استرس های انرژی صفر در الاستیسیته


E. Bertóti


موسسه مکانیک کاربردی، دانشگاه از میشکولتس، 3515 دانشگاه میشکولتس شهر، مجارستان


چکیده


بکارگیری دو خصوصیت برای تانسورهای مرتبه دوم متقارن و غیر متقارن همگرائی آزاد، نوع جدید توابع استرس مرتبه دوم و اول برای مشکلات الاستیسیته سه بعدی مطرح شده است. نشان داده شده است که خود موازنه ای صورت گرفته است اما میدان های استرس سه بعدی غیر متقارن می تواند با بردار تابع استرس مرتبه اول تولید شود، در حالیکه خود موازنه ای و میدان های استرس سه بعدی متقارن می تواند با تابع استرس مرتبه دوم نوع هوایی تولید شود. قضیه مواد الاستیکی خطی، مودهای انرژی صفر توابع استرس معرفی شده استباط و بررسی شده است. خاطر نشان می شود که ساختار مودهای انرژی صفر بردار تابع استرس مرتبه اول با جا به جایی بدنه سخت در تئوری خطی الاستیسیته یکسان است.


لغات کلیدی: تنسورهای, مرتبه دوم بدون ,واگرائی, توابع استرس, میدان های استرس موازنه ای, مودهای انرژی صفر

خرید

نظرات

فعلا نظری ثبت نشده است

RSS نظرات برای دنبال کردن نظر ها.

امکان نظردهی در مورد این مطلب وجود ندارد

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2021 - All Rights reserved ® - Contact us