چرا صدایت می کنم جوابم را نمیشنوی داری کر میشی؟ « Armin3D.com

چرا صدایت می کنم جوابم را نمیشنوی داری کر میشی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:24 pm August 4, 2020

صدایم کن صدایم کن دوباره صدام کن ببینم میشنوم یا نه
چی شد شنوایی تو کم شد گوش صدا رو نمیشنید؟ باید برم به زمان گذشته تقریبا به 8 ماه قبل یادم میاد وقتی یکی حرف می زد صدا رو نمی توانستم تشخیص بدم و مبهم می شنیدم مثل این که صدا در یک طبل توخالی که پاره هم هست پخش بشه و کلمات و جملات رو می شنیدم اما ناموزون بودند در ان زمان فکر می کردم طرف مقابل نمی تواند خوب حرف بزنه و من به خودممی گفتم چرا به خودم فشار بیارم وقتی اون نمی تونه خوب حرف بزنه و مشکل از من نیست تا اینکه یبار دیگه یکی به من گفت مگه کری حواست کجاست چرا صدایت می کنم جواب نمیدی گفتم تو مگه خیالاتی شدی کی صدام کردی کی صدا کرد منو کی صدا کرد اون خندید گفت تو کر شدی خودت خبر نداری باز هم بی تفاوت بودم تا اینکه یک ماه گذشت یه بار یکی دیگه گفت میخوام از تو تست شنوایی بگیرم الان میدونم که این چرا گفت تست بگیرم چون این هم صدام میکرد و من بی تفاوت بودم چون نمی شنیدم ولی این دیگه نگفت کر شدی با کلاستر و با سوادتر بود وقتی تست گرفت گفت اوه تو صداهای بلند رو فقط میشنوی و از عدد 20 در 14 هستی در حالی که ما عدد 4 رو از بیست می شنویم فکر میکردم سالهاست اینجوری هستم تو نگو تازه یکی 2 ماهه اینجوریم اخرش موسیقی که گوش می کردم دیدم صدا رو باید تا اخر بزارم تا بشنوم قبلا در عدد 14 می شنیدم از عدد 60 اینبار 30 باید می زاشتم دیگه شک نداشتم که دارم شنوایی رو از دست میدم یادم اومد قبل از از دست دادن شنوایی سرفه زیاد می کردم سرم درد می گرفت و دندانهایم هم درد می گرفتند کمی هم استخوان درد یا درد بدن داشتم 90 درصد فکر می کنم به خاطر همین ها بود مهر ماه بود که این حالت مثل انفولانزا بود یک هفته طول کشید تا خوب بشم میزان دید چشمها هم کمتر شده بود همین دیگه.. منبع noaran.blogsky.com

نظرات

فعلا نظری ثبت نشده است

RSS نظرات برای دنبال کردن نظر ها.

امکان نظردهی در مورد این مطلب وجود ندارد

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2020 - All Rights reserved ® - Contact us