فرق رصب با خرما در چیست؟ ایا خرما همان رطب هست؟ « Armin3D.com

فرق رصب با خرما در چیست؟ ایا خرما همان رطب هست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:11 pm May 13, 2020

بیشتر ادمها گمان می کنند رطب همان خرما هست در حالی که رطب با خرما فرق می کنه تفاوت انها فقط در نگ طلایی و سیاه نیست بلکه فرقهایی دارند درخت نخل 2 جور هست یکی رزب هست که در اول شکوفه های نخل ماده به میوه ای سبز و سفت و هسته دار می شود که به ان معمولا چاقالی می گوینند این چاقالی از واگر بیشتر در روی درخت بمانند خرما می شوند لحاظ اسم به چاقالی باداک شباهت داره بعدش این چاقالی ها در مرحله بعدی سبز یا طلایی می شوند …


نظرات

فعلا نظری ثبت نشده است

RSS نظرات برای دنبال کردن نظر ها.

امکان نظردهی در مورد این مطلب وجود ندارد

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2021 - All Rights reserved ® - Contact us