بدون دسته بندی | Armin3D.com

چگونه کانون خانواده را گرم کنیم؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:22 pm March 7, 2021

مجبت کردن خرجی ندارد نه پول میخواهد چگونه کانون خانواده را گرم کنیم؟ نه چیز دیگر فقط احترام کردن به همدیگر دوست داشتن از روی قلب و مهربانی کردن وقتی به بزرگتر خانواده چه پدر باشه چی مادر چه خواهر بزرگتر یا برادر بزرگتر احترام می گ=ذاریم در اصل به خودمان و به شخصیت خوئدمان اخترام گذاشته ایم و همه این خوبی ها بر می گردد به خودمان فرض کنیم فرزندی به پدرش میگه من این شلوار 1 میلیونی رو میخوام دوست دارم برام بخری پدر نباید الکی قول بده که دل پسرش را مدتی شاد کنه باید به او بگه پسرم منو درامدم در ماه 4 میلیون هست که یک میلیون میره اجاره 2 میلیون خرج 4 نفر ما میشه خوراک بهداشت و یک میلیون هم پس انداز میمونه شاید یک روزی ادم نیاز داشته باشه از پس اندارش برداره حالا اگر تو باز هم دوست داری برات بخرم armin3d اما زندگی ما دچار مشکل میشه اما اگر شلوار ارزانتر 400 تا 500 میخوای میتوانیم بخریم. پسر خوشحال میشه و میگه شلوار 400 هم نمیخوام 200 هزار تومانی هم باشه خوبه چون خیلی ها شلور زیر 100 هزار تومانی دارند.

کفشی که انذازه پا نیست روش کوچک کردن ان

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:15 pm

راه و روش کوچک کردن کفش کفشی که انذازه پا نیست روش کوچک کردن ان یکی ابیاری که ممکنه کفش اسیب هم بیینه این کفش فرض میکمنیم میخواهید حتما استفاده کنید حالا دلتان میخواهد حتما این کفش که اندازه سایز پای شما هم نیست بخرید هر مشکلی یک راه داره کفش را تنگ کنیم؟ خوب این روشها تا حدودی کارساز هست گشاده چگونه کفشی که گشاد هست تنگش کنیم؟ ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ هر گشادی را چاره هست و میشه تنگ کرد اگر سوراخی که گشاده ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ گشاد هست هم میشه تنگ کرد مثل سوراخی در دیوار که با گچ یا سیمان یا حتی گذاشتند سنگی اجری تنگش کرد خوب برسیم به کفشی که گشاد هست حالا رفتید میتوان چند جوراب بر روی هم پوشید و یا جورابهای کلفتر ضخیمتر به پا کرد اما فقط یک بدی داره اگر هوا گرم باشه این روش مناسب همه فصلها و همه هواها نیست. میشه چند تیکه کاغذی روزنامه ای نایلونی را مچاله کرد و در جلوی کفش نوک پا قرار داد اما این روش درسته سایز پا میشه ولی برای راه رفتن طولانی مدت خوب نیست خوب چاره واقعی چیه؟ راستش یک راه دیگه هم هست اما ممکنه کفش اسیب ببینه اونو با اب پاش ابیاری کرد و بعدش در افتاب ارام ارام خشکش کرد ولی بهترین کار خریدن کفش به انداره سایز پا هست شماره ای که برای پا هست خرید.

اصلا یکی کفشی به شما داد که بزرگه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:14 pm

این کفش فرض میکمنیم میخواهید حتما استفاده کنید حالا دلتان میخواهد حتما این کفش که اندازه سایز پای شما هم نیست بخرید هر مشکلی یک راه داره کفش را تنگ کنیم؟ خوب این روشها تا حدودی کارساز هست گشاده چگونه کفشی که گشاد هست تنگش کنیم؟ ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ هر گشادی را چاره هست و میشه تنگ کرد اگر سوراخی که گشاده ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ گشاد هست هم میشه تنگ کرد مثل سوراخی در دیوار که با گچ یا سیمان یا حتی گذاشتند سنگی اجری تنگش کرد خوب برسیم به کفشی که گشاد هست حالا رفتید میتوان چند جوراب بر روی هم پوشید و یا جورابهای کلفتر ضخیمتر به پا کرد اما فقط یک بدی داره اگر هوا گرم باشه این روش مناسب همه فصلها و همه هواها نیست. میشه چند تیکه کاغذی روزنامه ای نایلونی را مچاله کرد و در جلوی کفش نوک پا قرار داد اما این روش درسته سایز پا میشه ولی برای راه رفتن طولانی مدت خوب نیست خوب چاره واقعی چیه؟ راستش یک راه دیگه هم هست اما ممکنه کفش اسیب ببینه اونو با اب پاش ابیاری کرد و بعدش در افتاب ارام ارام خشکش کرد ولی بهترین کار خریدن کفش به انداره سایز پا هست شماره ای که برای پا هست خرید.

هر مشکلی یک راه داره کفش را تنگ کنیم؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:13 pm

حالا دلتان میخواهد حتما این کفش که اندازه سایز پای شما هم نیست بخرید هر مشکلی یک راه داره کفش را تنگ کنیم؟ خوب این روشها تا حدودی کارساز هست گشاده چگونه کفشی که گشاد هست تنگش کنیم؟ ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ هر گشادی را چاره هست و میشه تنگ کرد اگر سوراخی که گشاده ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ گشاد هست هم میشه تنگ کرد مثل سوراخی در دیوار که با گچ یا سیمان یا حتی گذاشتند سنگی اجری تنگش کرد خوب برسیم به کفشی که گشاد هست حالا رفتید میتوان چند جوراب بر روی هم پوشید و یا جورابهای کلفتر ضخیمتر به پا کرد اما فقط یک بدی داره اگر هوا گرم باشه این روش مناسب همه فصلها و همه هواها نیست. میشه چند تیکه کاغذی روزنامه ای نایلونی را مچاله کرد و در جلوی کفش نوک پا قرار داد اما این روش درسته سایز پا میشه ولی برای راه رفتن طولانی مدت خوب نیست خوب چاره واقعی چیه؟ راستش یک راه دیگه هم هست اما ممکنه کفش اسیب ببینه اونو با اب پاش ابیاری کرد و بعدش در افتاب ارام ارام خشکش کرد ولی بهترین کار خریدن کفش به انداره سایز پا هست شماره ای که برای پا هست خرید.

چگونه کفشی که گشاد هست تنگش کنیم؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:11 pm

گشاده چگونه کفشی که گشاد هست تنگش کنیم؟ ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ هر گشادی را چاره هست و میشه تنگ کرد اگر سوراخی که گشاده ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ گشاد هست هم میشه تنگ کرد مثل سوراخی در دیوار که با گچ یا سیمان یا حتی گذاشتند سنگی اجری تنگش کرد خوب برسیم به کفشی که گشاد هست حالا رفتید میتوان چند جوراب بر روی هم پوشید و یا جورابهای کلفتر ضخیمتر به پا کرد اما فقط یک بدی داره اگر هوا گرم باشه این روش مناسب همه فصلها و همه هواها نیست. میشه چند تیکه کاغذی روزنامه ای نایلونی را مچاله کرد و در جلوی کفش نوک پا قرار داد اما این روش درسته سایز پا میشه ولی برای راه رفتن طولانی مدت خوب نیست خوب چاره واقعی چیه؟ راستش یک راه دیگه هم هست اما ممکنه کفش اسیب ببینه اونو با اب پاش ابیاری کرد و بعدش در افتاب ارام ارام خشکش کرد ولی بهترین کار خریدن کفش به انداره سایز پا هست شماره ای که برای پا هست خرید.

گشاده ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:19 pm

گشاده ایا میشه کفش سایز بزرگ را تنگ کرد؟ هر گشادی را چاره هست و میشه تنگ کرد اگر سوراخی که گشاد هست هم میشه تنگ کرد مثل سوراخی در دیوار که با گچ یا سیمان یا حتی گذاشتند سنگی اجری تنگش کرد خوب برسیم به کفشی که گشاد هست حالا رفتید

قلعه های ایران و جهان

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:35 pm March 2, 2021

تعداد زیادی قلعه هست که بعضی ها را اینجا نام می بریم قلعه ها برای چه ساخته شدند و نام انها چیست؟ یکی از این قلعه ها که اکنون نیز اثاری از ان مانده هست رودخان نام دارد که در نزدیکی فومن در استان گیلا است ئر استان گیلان شهر فومن در 35 کیلومتری رشت است. پادشاهان و جنگاوران قدیمی سعی می کردند بناهای بلند و قلعه هایی بسازند که بر بلندی باشد و جای دنج و بتوانند دور تا دور تا دوردیتها را ببیند انها درهای چوبی بزرگ و دربهای اهنین با اجرهایی بنا می کردند که ارتفاع زیادی هم داشتند. قلعه ارگ بم یکی از بزرگترین حتی در جهان هست.این هم نام تعدادی دیگر از قله در ایران این قلعه ها عبارتند از قلعه‌سينگان قلعه فورگ,قلعه بيرجند نارين‌قلعه‌ برج‌طغرل,قلعه رودخان,ارگ كريمخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت,قلعه های معروف ايران,قلعه های ایران,قلعه گردكوه برج‌طغرل,ارگ كريمخان,قلعه رودخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت قلعه حلب یکی از قدیمی ترین بزرگترین در جهان است. معروف‌ترین قلعه‌های پریان، قصر خرانا، ماتسوموتو، قرون وسطایی.

قلعه ها برای چه ساخته شدند و نام انها چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:34 pm

قلعه ها برای چه ساخته شدند و نام انها چیست؟ یکی از این قلعه ها که اکنون نیز اثاری از ان مانده هست رودخان نام دارد که در نزدیکی فومن در استان گیلا است ئر استان گیلان شهر فومن در 35 کیلومتری رشت است. پادشاهان و جنگاوران قدیمی سعی می کردند بناهای بلند و قلعه هایی بسازند که بر بلندی باشد و جای دنج و بتوانند دور تا دور تا دوردیتها را ببیند انها درهای چوبی بزرگ و دربهای اهنین با اجرهایی بنا می کردند که ارتفاع زیادی هم داشتند. قلعه ارگ بم یکی از بزرگترین حتی در جهان هست.این هم نام تعدادی دیگر از قله در ایران این قلعه ها عبارتند از قلعه‌سينگان قلعه فورگ,قلعه بيرجند نارين‌قلعه‌ برج‌طغرل,قلعه رودخان,ارگ كريمخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت,قلعه های معروف ايران,قلعه های ایران,قلعه گردكوه برج‌طغرل,ارگ كريمخان,قلعه رودخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت قلعه حلب یکی از قدیمی ترین بزرگترین در جهان است. معروف‌ترین قلعه‌های پریان، قصر خرانا، ماتسوموتو، قرون وسطایی.

اثاری از ان مانده هست رودخان نام دارد که در فومن

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:34 pm

قلعه های محکم ساخته می شدند تا از نفوذ دشمن جلوگیری کنند زیباترین باشکوهترین عطیم ترین قلعه ها تعداد زیادی قلعه هست که بعضی ها را اینجا نام می بریم قلعه ها برای چه ساخته شدند و نام انها چیست؟ یکی از این قلعه ها که اکنون نیز اثاری از ان مانده هست رودخان نام دارد که در نزدیکی فومن در استان گیلا است ئر استان گیلان شهر فومن در 35 کیلومتری رشت است. پادشاهان و جنگاوران قدیمی سعی می کردند بناهای بلند و قلعه هایی بسازند که بر بلندی باشد و جای دنج و بتوانند دور تا دور تا دوردیتها را ببیند انها درهای چوبی بزرگ و دربهای اهنین با اجرهایی بنا می کردند که ارتفاع زیادی هم داشتند. قلعه ارگ بم یکی از بزرگترین حتی در جهان هست.این هم نام تعدادی دیگر از قله در ایران این قلعه ها عبارتند از قلعه‌سينگان قلعه فورگ,قلعه بيرجند نارين‌قلعه‌ برج‌طغرل,قلعه رودخان,ارگ كريمخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت,قلعه های معروف ايران,قلعه های ایران,قلعه گردكوه برج‌طغرل,ارگ كريمخان,قلعه رودخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت قلعه حلب یکی از قدیمی ترین بزرگترین در جهان است. معروف‌ترین قلعه‌های پریان، قصر خرانا، ماتسوموتو، قرون وسطایی.

دربهای اهنین با اجرهایی بنا می کردند که

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:34 pm

زیباترین باشکوهترین عطیم ترین قلعه ها تعداد زیادی قلعه هست که بعضی ها را اینجا نام می بریم قلعه ها برای چه ساخته شدند و نام انها چیست؟ یکی از این قلعه ها که اکنون نیز اثاری از ان مانده هست رودخان نام دارد که در نزدیکی فومن در استان گیلا است ئر استان گیلان شهر فومن در 35 کیلومتری رشت است. پادشاهان و جنگاوران قدیمی سعی می کردند بناهای بلند و قلعه هایی بسازند که بر بلندی باشد و جای دنج و بتوانند دور تا دور تا دوردیتها را ببیند انها درهای چوبی بزرگ و دربهای اهنین با اجرهایی بنا می کردند که ارتفاع زیادی هم داشتند. قلعه ارگ بم یکی از بزرگترین حتی در جهان هست.این هم نام تعدادی دیگر از قله در ایران این قلعه ها عبارتند از قلعه‌سينگان قلعه فورگ,قلعه بيرجند نارين‌قلعه‌ برج‌طغرل,قلعه رودخان,ارگ كريمخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت,قلعه های معروف ايران,قلعه های ایران,قلعه گردكوه برج‌طغرل,ارگ كريمخان,قلعه رودخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت قلعه حلب یکی از قدیمی ترین بزرگترین در جهان است. معروف‌ترین قلعه‌های پریان، قصر خرانا، ماتسوموتو، قرون وسطایی.

پادشاه عمرش کفاف نده تا ببینه قلعه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:33 pm

بعضی از این قلعها سالها زمان می برد و ممکن بود پادشاه عمرش کفاف نده تا ببینه قلعه های محکم ساخته می شدند تا از نفوذ دشمن جلوگیری کنند زیباترین باشکوهترین عطیم ترین قلعه ها تعداد زیادی قلعه هست که بعضی ها را اینجا نام می بریم قلعه ها برای چه ساخته شدند و نام انها چیست؟ یکی از این قلعه ها که اکنون نیز اثاری از ان مانده هست رودخان نام دارد که در نزدیکی فومن در استان گیلا است ئر استان گیلان شهر فومن در 35 کیلومتری رشت است. پادشاهان و جنگاوران قدیمی سعی می کردند بناهای بلند و قلعه هایی بسازند که بر بلندی باشد و جای دنج و بتوانند دور تا دور تا دوردیتها را ببیند انها درهای چوبی بزرگ و دربهای اهنین با اجرهایی بنا می کردند که ارتفاع زیادی هم داشتند. قلعه ارگ بم یکی از بزرگترین حتی در جهان هست.این هم نام تعدادی دیگر از قله در ایران این قلعه ها عبارتند از قلعه‌سينگان قلعه فورگ,قلعه بيرجند نارين‌قلعه‌ برج‌طغرل,قلعه رودخان,ارگ كريمخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت,قلعه های معروف ايران,قلعه های ایران,قلعه گردكوه برج‌طغرل,ارگ كريمخان,قلعه رودخان,قلعه ماركوه,قلعه‌الموت قلعه حلب یکی از قدیمی ترین بزرگترین در جهان است. معروف‌ترین قلعه‌های پریان، قصر خرانا، ماتسوموتو، قرون وسطایی.

شهرهایی که به سفیدرود نزدیکترند

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:09 pm March 1, 2021

بیشتر شهرهای شمالی در گیلان در این استان به رودخانه نزدیک هستند حالا یکی کمی بیشتر یکی خیلی کمتر این شهرها خیلی به سپید رود نزدیکند این کدام یک از شهرها به رودخانه سپیدرود نزدیک است؟ ایا سفیدرود نزدیک لاهیجان است؟ایا سفیدرود نزدیک لاهیجان است؟ شهر نزدیک به سفید رود هست اما نه خیلی نزدیک چون شهر استانه اشرفیه همنزدیکتره هم این رودخانه بزرگ سپید رود از داخل این شهر می گذرد که 2 پل یکی قدیمی یکی هم جدیتر در ان واقع است یک پل جدید هم در حال ساخت نزدیک ان پل قدیمی که به فلکه کیاشهر میدانش هست ساخته می شود در استانه رودخانه ای هست به نام اشمت رود یا حشمت رود هر 2 تا نام تقریبا درسته و شهرهایی که به سپید رود نزدیکند مانند لاهیجان 7 کبلومتر خشکیبیجار 8این شهرها خیلی به سپید رود نزدیکند کیلومتر لشت نشا 4 کیلومتر رشت 14 کیلومتر رودبار 9 کیلومتر منتجیل یک کیلومتر چون سد منجیل را که حتما دیده اید بر همین رود ساخته و پرداخته شده است.

این شهرها خیلی به سپید رود نزدیکند

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:53 pm

بیشتر شهرهای شمالی در گیلان در این استان به رودخانه نزدیک هستند حالا یکی کمی بیشتر یکی خیلی کمتر این شهرها خیلی به سپید رود نزدیکند این کدام یک از شهرها به رودخانه سپیدرود نزدیک است؟ ایا سفیدرود نزدیک لاهیجان است؟ایا سفیدرود نزدیک لاهیجان است؟ شهر نزدیک به سفید رود هست اما نه خیلی نزدیک چون شهر استانه اشرفیه همنزدیکتره هم این رودخانه بزرگ سپید رود از داخل این شهر می گذرد که 2 پل یکی قدیمی یکی هم جدیتر در ان واقع است یک پل جدید هم در حال ساخت نزدیک ان پل قدیمی که به فلکه کیاشهر میدانش هست ساخته می شود در استانه رودخانه ای هست به نام اشمت رود یا حشمت رود هر 2 تا نام تقریبا درسته و شهرهایی که به سپید رود نزدیکند مانند لاهیجان 7 کبلومتر خشکیبیجار 8این شهرها خیلی به سپید رود نزدیکند کیلومتر لشت نشا 4 کیلومتر رشت 14 کیلومتر رودبار 9 کیلومتر منتجیل یک کیلومتر چون سد منجیل را که حتما دیده اید بر همین رود ساخته و پرداخته شده است.

ایا سفیدرود نزدیک لاهیجان است؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:52 pm

این کدام یک از شهرها به رودخانه سپیدرود نزدیک است؟ ایا سفیدرود نزدیک لاهیجان است؟ایا سفیدرود نزدیک لاهیجان است؟ شهر نزدیک به سفید رود هست اما نه خیلی نزدیک چون شهر استانه اشرفیه همنزدیکتره هم این رودخانه بزرگ سپید رود از داخل این شهر می گذرد که 2 پل یکی قدیمی یکی هم جدیتر در ان واقع است یک پل جدید هم در حال ساخت نزدیک ان پل قدیمی که به فلکه کیاشهر میدانش هست ساخته می شود در استانه رودخانه ای هست به نام اشمت رود یا حشمت رود هر 2 تا نام تقریبا درسته و شهرهایی که به سپید رود نزدیکند مانند لاهیجان 7 کبلومتر خشکیبیجار 8 کیلومتر لشت نشا 4 کیلومتر رشت 14 کیلومتر رودبار 9 کیلومتر منتجیل یک کیلومتر چون سد منجیل را که حتما دیده اید بر همین رود ساخته و پرداخته شده است.

طرز تهیه کوکوسبزی و اش ماش کتره خاش

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:17 am February 28, 2021

سبزی فایده های زیادی داره ولی باید به خوبی شسته بشه حداقل 15 دقیقه در داخل اب که مقدار کمی نمک در ان ریخت بمونه بعدش چند بار ابکشی و شسته و تمیز بشه همه میکروبهاش از بین بره با سبزی روش تهیه و درست کردن کوکو و اش خورشتهای زیادی درست می کنند یکی از انها خورشت قورمه سبزیست برای درست کردن اش ماش به اندازه کافی پیاز داغ و گوشت و سبزی های مخصوص ش اش در ضمن گشنیز خیلی خوشبوست مثل ریحان یا نعناع طرز تهیه کوکو سبزی نیاز به تخم مرغ و روغن و ریز کردن سبزه است عالیه در سبزی فروشی چی بخریم بروکلی خوبه؟ همه انها را بهتره بخریم می توانیم یه بار بگوییم سبزی اش بار دیگه بگوییم سبزی کوکو گشنیز فایده سبزی گشنیز چیست؟ بسیار شباهت زیادی به سبزی جعفری داره فقط کمی ریزتره گشنیز چیست؟ داشتم با دوستم قدم می زدم اون گفت تو گشنیز دوست داری گفتم اسمشو شنیدم اما نمیدونم گشنیز چیه اون تعجب کرد و گفت گشنیز نام یک نوع سبزی هست و فایده های زیادی داره گفتم اگر گشنیز سبزی هست پس من حتما خریدم و می خرم امروز که رفتم بازار سبزی خریدم 2 زار همین گشنیز را خریدم قیمتش با مقداری لوبیا و هویج و کدوبادمجان شد 50 هزار تومان و فلفل هم خریدم سبز رنگ فایده گشنیز ضد پیری هست موهایی که در بدن نیاز به رنگ دارند رنگ سبیعی گشنیز داره و کلوزن کافی برای پوست و شادابی اما قیافه همه سبزی ها یک شکل هستند فقط سیر و اسفناج و اگر به هویج هم بگوییم سبزی و بروکلی با بقیه فرق می کنه بروکلی چیست؟ بروکلی گرد هست و سبز رنگ که با ان خورشت درست می کنند طرز تهیه بروکلی ان را تمیز می شوریم 3 قطعه می کنیم و داخل ماهی تابه اب می ریزیم و مرغ یا گوشت در ان می ریزیم با هم می پزه و خورشت مرغ با بروکلی میشه.

روش تهیه و درست کردن کوکو و اش

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:09 am

با سبزی روش تهیه و درست کردن کوکو و اش خورشتهای زیادی درست می کنند یکی از انها خورشت قورمه سبزیست برای درست کردن اش ماش به اندازه کافی پیاز داغ و گوشت و سبزی های مخصوص ش اش در ضمن گشنیز خیلی خوشبوست مثل ریحان یا نعناع طرز تهیه کوکو سبزی نیاز به تخم مرغ و روغن و ریز کردن سبزه است عالیه در سبزی فروشی چی بخریم بروکلی خوبه؟ همه انها را بهتره بخریم می توانیم یه بار بگوییم سبزی اش بار دیگه بگوییم سبزی کوکو گشنیز فایده سبزی گشنیز چیست؟ بسیار شباهت زیادی به سبزی جعفری داره فقط کمی ریزتره گشنیز چیست؟ داشتم با دوستم قدم می زدم اون گفت تو گشنیز دوست داری گفتم اسمشو شنیدم اما نمیدونم گشنیز چیه اون تعجب کرد و گفت گشنیز نام یک نوع سبزی هست و فایده های زیادی داره گفتم اگر گشنیز سبزی هست پس من حتما خریدم و می خرم امروز که رفتم بازار سبزی خریدم 2 زار همین گشنیز را خریدم قیمتش با مقداری لوبیا و هویج و کدوبادمجان شد 50 هزار تومان و فلفل هم خریدم سبز رنگ فایده گشنیز ضد پیری هست موهایی که در بدن نیاز به رنگ دارند رنگ سبیعی گشنیز داره و کلوزن کافی برای پوست و شادابی اما قیافه همه سبزی ها یک شکل هستند فقط سیر و اسفناج و اگر به هویج هم بگوییم سبزی و بروکلی با بقیه فرق می کنه بروکلی چیست؟ بروکلی گرد هست و سبز رنگ که با ان خورشت درست می کنند طرز تهیه بروکلی ان را تمیز می شوریم 3 قطعه می کنیم و داخل ماهی تابه اب می ریزیم و مرغ یا گوشت در ان می ریزیم با هم می پزه و خورشت مرغ با بروکلی میشه.

کوکوسبزی و سبزی اش

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:07 am

طرز تهیه کوکو سبزی نیاز به تخم مرغ و روغن و ریز کردن سبزه است عالیه در سبزی فروشی چی بخریم بروکلی خوبه؟ همه انها را بهتره بخریم می توانیم یه بار بگوییم سبزی اش بار دیگه بگوییم سبزی کوکو گشنیز فایده سبزی گشنیز چیست؟ بسیار شباهت زیادی به سبزی جعفری داره فقط کمی ریزتره گشنیز چیست؟ داشتم با دوستم قدم می زدم اون گفت تو گشنیز دوست داری گفتم اسمشو شنیدم اما نمیدونم گشنیز چیه اون تعجب کرد و گفت گشنیز نام یک نوع سبزی هست و فایده های زیادی داره گفتم اگر گشنیز سبزی هست پس من حتما خریدم و می خرم امروز که رفتم بازار سبزی خریدم 2 زار همین گشنیز را خریدم قیمتش با مقداری لوبیا و هویج و کدوبادمجان شد 50 هزار تومان و فلفل هم خریدم سبز رنگ فایده گشنیز ضد پیری هست موهایی که در بدن نیاز به رنگ دارند رنگ سبیعی گشنیز داره و کلوزن کافی برای پوست و شادابی اما قیافه همه سبزی ها یک شکل هستند فقط سیر و اسفناج و اگر به هویج هم بگوییم سبزی و بروکلی با بقیه فرق می کنه بروکلی چیست؟ بروکلی گرد هست و سبز رنگ که با ان خورشت درست می کنند طرز تهیه بروکلی ان را تمیز می شوریم 3 قطعه می کنیم و داخل ماهی تابه اب می ریزیم و مرغ یا گوشت در ان می ریزیم با هم می پزه و خورشت مرغ با بروکلی میشه.

در سبزی فروشی چی بخریم بروکلی خوبه؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:05 am

عالیه در سبزی فروشی چی بخریم بروکلی خوبه؟ همه انها را بهتره بخریم می توانیم یه بار بگوییم سبزی اش بار دیگه بگوییم سبزی کوکو گشنیز فایده سبزی گشنیز چیست؟ بسیار شباهت زیادی به سبزی جعفری داره فقط کمی ریزتره گشنیز چیست؟ داشتم با دوستم قدم می زدم اون گفت تو گشنیز دوست داری گفتم اسمشو شنیدم اما نمیدونم گشنیز چیه اون تعجب کرد و گفت گشنیز نام یک نوع سبزی هست و فایده های زیادی داره گفتم اگر گشنیز سبزی هست پس من حتما خریدم و می خرم امروز که رفتم بازار سبزی خریدم 2 زار همین گشنیز را خریدم قیمتش با مقداری لوبیا و هویج و کدوبادمجان شد 50 هزار تومان و فلفل هم خریدم سبز رنگ فایده گشنیز ضد پیری هست موهایی که در بدن نیاز به رنگ دارند رنگ سبیعی گشنیز داره و کلوزن کافی برای پوست و شادابی اما قیافه همه سبزی ها یک شکل هستند فقط سیر و اسفناج و اگر به هویج هم بگوییم سبزی و بروکلی با بقیه فرق می کنه بروکلی چیست؟ بروکلی گرد هست و سبز رنگ که با ان خورشت درست می کنند طرز تهیه بروکلی ان را تمیز می شوریم 3 قطعه می کنیم و داخل ماهی تابه اب می ریزیم و مرغ یا گوشت در ان می ریزیم با هم می پزه و خورشت مرغ با بروکلی میشه.

فایده سبزی گشنیز چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:04 am

گشنیز فایده سبزی گشنیز چیست؟ بسیار شباهت زیادی به سبزی جعفری داره فقط کمی ریزتره گشنیز چیست؟ داشتم با دوستم قدم می زدم اون گفت تو گشنیز دوست داری گفتم اسمشو شنیدم اما نمیدونم گشنیز چیه اون تعجب کرد و گفت گشنیز نام یک نوع سبزی هست و فایده های زیادی داره گفتم اگر گشنیز سبزی هست پس من حتما خریدم و می خرم امروز که رفتم بازار سبزی خریدم 2 زار همین گشنیز را خریدم قیمتش با مقداری لوبیا و هویج و کدوبادمجان شد 50 هزار تومان و فلفل هم خریدم سبز رنگ فایده گشنیز ضد پیری هست موهایی که در بدن نیاز به رنگ دارند رنگ سبیعی گشنیز داره و کلوزن کافی برای پوست و شادابی اما قیافه همه سبزی ها یک شکل هستند فقط سیر و اسفناج و اگر به هویج هم بگوییم سبزی و بروکلی با بقیه فرق می کنه بروکلی چیست؟ بروکلی گرد هست و سبز رنگ که با ان خورشت درست می کنند طرز تهیه بروکلی ان را تمیز می شوریم 3 قطعه می کنیم و داخل ماهی تابه اب می ریزیم و مرغ یا گوشت در ان می ریزیم با هم می پزه و خورشت مرغ با بروکلی میشه.

گشنیز چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 5:03 am

گشنیز چیست؟ داشتم با دوستم قدم می زدم اون گفت تو گشنیز دوست داری گفتم اسمشو شنیدم اما نمیدونم گشنیز چیه اون تعجب کرد و گفت گشنیز نام یک نوع سبزی هست و فایده های زیادی داره گفتم اگر گشنیز سبزی هست پس من حتما خریدم و می خرم امروز که رفتم بازار سبزی خریدم 2 زار همین گشنیز را خریدم قیمتش با مقداری لوبیا و هویج و کدوبادمجان شد 50 هزار تومان و فلفل هم خریدم سبز رنگ فایده گشنیز ضد پیری هست موهایی که در بدن نیاز به رنگ دارند رنگ سبیعی گشنیز داره و کلوزن کافی برای پوست و شادابی اما قیافه همه سبزی ها یک شکل هستند فقط سیر و اسفناج و اگر به هویج هم بگوییم سبزی و بروکلی با بقیه فرق می کنه بروکلی چیست؟ بروکلی گرد هست و سبز رنگ که با ان خورشت درست می کنند طرز تهیه بروکلی ان را تمیز می شوریم 3 قطعه می کنیم و داخل ماهی تابه اب می ریزیم و مرغ یا گوشت در ان می ریزیم با هم می پزه و خورشت مرغ با بروکلی میشه.

مطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2021 - All Rights reserved ® - Contact us