بدون دسته بندی | Armin3D.com

جدیدترین کرایه ماشین از لاهیجان به رشت و لنگرود

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:16 pm June 28, 2020

کرایه ماشین در سال 99 از رشت به استانه یعنی جانبازان تا استانه 6 هزار بعضی مواقع هم 7 هزار هست ماشینها معمولا تا صیغلان هم می روند بگو جون من اره می روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم اخر باید من به این بیگانگی عادت کنم عادت کنم شورو حالی دارم امشب به چه حالی دارم امشب خوب پس از گرفتن انرزی ادامه کرایه لاهیجان به رشت 9 هزار و در بعضی مواقع هم 8 هزار بین 11 هزار تا 12 هزار تومان هست ضهرها به هم خیلی نزدیک هستند هست البته راننده ها بعضی ها کمتر
این 2 نفر با هم دوست شدند سگ و انسان
منظور از پات پاهات نیست که خلاصه شده باشه و پات گفته بشه زندگی پسری 15 ساله است که در سن 15 سالگی در شرف بلوغ شدن بود اون به دوست نیاز داشت اما دوست دلخواه خودشو پیدا نمی کرد روزی دایی اون پسر که در ارزوی پسر داشتن بود اما هر چی زن زایید پسر شد شب روز سال انواع خوراکی ها همه رو امتحان کردئ اما زن پسر نزایید که نزایید بنابر این به این پسر گفت خواهر من پسران زیادی داره تو بیا پیش من و بیشتر وقتها با ما زندگی کن پسر هم قبول کرد انجا خورد خوابید تا اینکه ارام ارام بلوغ شد ت اینکه یک سگ را دید سگ بچه بوذ ریزه میزه بود سیاه رنگ و خوش رنگ یک روز از دل عشق شمع محفلم شو در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست انجا که صفا هست در ان نور دا هست خلاصه پسر دید انطرفش یک تیکه گوشت مرغ هست یعنی سر بریده مزغ بود معلوم بود مرغ گوشتی و بزرگ بود که چنین سری داشت به به چه ذمی چه گردنی قوقولی قوقو کن پسر ان گوشت را به سگ داد توله بود اون با پسر دوست شد و هر 2 از تنهایی بیرون امدند سگ با اون پسر به خانه رفت و همانجا ماندگار شد پسر اسم سگ رو پت گذاشت پات تا اسمش را می شنید به طرف پسر می رفت انها با هم فوتبال بازی می کردند سک پس از 1 سال مرد و پیر غمگین شد اما دیگه 16 ساله شده بود و دورو برش هم دوستان زیادی بودند پایان finish منبع از وب سایت moarafi.blogsky.com یا بیشتر هم می گیرند اما از رشت تا لنگرود یا رودسر چقدره؟

سرنوشت پات چه شد؟ پات و پسر

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:12 pm

این 2 نفر با هم دوست شدند سگ و انسان
منظور از پات پاهات نیست که خلاصه شده باشه و پات گفته بشه زندگی پسری 15 ساله است که در سن 15 سالگی در شرف بلوغ شدن بود اون به دوست نیاز داشت اما دوست دلخواه خودشو پیدا نمی کرد روزی دایی اون پسر که در ارزوی پسر داشتن بود اما هر چی زن زایید پسر شد شب روز سال انواع خوراکی ها همه رو امتحان کردئ اما زن پسر نزایید که نزایید بنابر این به این پسر گفت خواهر من پسران زیادی داره تو بیا پیش من و بیشتر وقتها با ما زندگی کن پسر هم قبول کرد انجا خورد خوابید تا اینکه ارام ارام بلوغ شد ت اینکه یک سگ را دید سگ بچه بوذ ریزه میزه بود سیاه رنگ و خوش رنگ یک روز از دل عشق شمع محفلم شو در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست انجا که صفا هست در ان نور دا هست خلاصه پسر دید انطرفش یک تیکه گوشت مرغ هست یعنی سر بریده مزغ بود معلوم بود مرغ گوشتی و بزرگ بود که چنین سری داشت به به چه ذمی چه گردنی قوقولی قوقو کن پسر ان گوشت را به سگ داد توله بود اون با پسر دوست شد و هر 2 از تنهایی بیرون امدند سگ با اون پسر به خانه رفت و همانجا ماندگار شد پسر اسم سگ رو پت گذاشت پات تا اسمش را می شنید به طرف پسر می رفت انها با هم فوتبال بازی می کردند سک پس از 1 سال مرد و پیر غمگین شد اما دیگه 16 ساله شده بود و دورو برش هم دوستان زیادی بودند پایان finish منبع از وب سایت moarafi.blogsky.com

پات کی بود پات چی بود؟ پات کجاست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:11 pm

منظور از پات پاهات نیست که خلاصه شده باشه و پات گفته بشه زندگی پسری 15 ساله است که در سن 15 سالگی در شرف بلوغ شدن بود اون به دوست نیاز داشت اما دوست دلخواه خودشو پیدا نمی کرد روزی دایی اون پسر که در ارزوی پسر داشتن بود اما هر چی زن زایید پسر شد شب روز سال انواع خوراکی ها همه رو امتحان کردئ اما زن پسر نزایید که نزایید بنابر این به این پسر گفت خواهر من پسران زیادی داره تو بیا پیش من و بیشتر وقتها با ما زندگی کن پسر هم قبول کرد انجا خورد خوابید تا اینکه ارام ارام بلوغ شد ت اینکه یک سگ را دید سگ بچه بوذ ریزه میزه بود سیاه رنگ و خوش رنگ یک روز از دل عشق شمع محفلم شو در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست انجا که صفا هست در ان نور دا هست خلاصه پسر دید انطرفش یک تیکه گوشت مرغ هست یعنی سر بریده مزغ بود معلوم بود مرغ گوشتی و بزرگ بود که چنین سری داشت به به چه ذمی چه گردنی قوقولی قوقو کن پسر ان گوشت را به سگ داد توله بود اون با پسر دوست شد و هر 2 از تنهایی بیرون امدند سگ با اون پسر به خانه رفت و همانجا ماندگار شد پسر اسم سگ رو پت گذاشت پات تا اسمش را می شنید به طرف پسر می رفت انها با هم فوتبال بازی می کردند سک پس از 1 سال مرد و پیر غمگین شد اما دیگه 16 ساله شده بود و دورو برش هم دوستان زیادی بودند پایان finish منبع از وب سایت moarafi.blogsky.com

همه چیز در باره کرفس سبز رنگ خورشتی خوشمزه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:13 am June 13, 2020

رفتم بازار هوس کردم نهار خورشت کرفس بپزم قبلا از یکنفری شنیده بودم که کرفس برای قدرت مردانگی خیلی خوب و مقوی هست اما نپرسیدم چگونه کرفس رو بخورم خام پحته یا خورشتی تا اینکه خودم دست به کار شدم اخه اون یک نفر رفت خارج از کشور و در دسترس نیست و چند سالی میشه که اونو ندیدم کجا رفتش طرز تهیه خورشت کرفس برای یکنفر 200 گرم گوشت فرقی نمیکنه گوسفند باشه یا گاوی کرفس رو خرد ریز میکنید تفت میدید و جعفری هم همینزور 3 لیوان اب گوشت و مقداری گوجه هم ترراه پیاز تفت می دهید در قابلمه می ریزید 2 تا 3 ساعت در شعله کم بپزه خورشت اماده هست منبع : moarafi.blogsky.com

طرز تهیه خورشست کرفس

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:13 am

کرفس از ان دسته غذاهایی هست که خیلی خوشمزه هست اما اب از خودش پس میده
رفتم بازار هوس کردم نهار خورشت کرفس بپزم قبلا از یکنفری شنیده بودم که کرفس برای قدرت مردانگی خیلی خوب و مقوی هست اما نپرسیدم چگونه کرفس رو بخورم خام پحته یا خورشتی تا اینکه خودم دست به کار شدم اخه اون یک نفر رفت خارج از کشور و در دسترس نیست و چند سالی میشه که اونو ندیدم کجا رفتش طرز تهیه خورشت کرفس برای یکنفر 200 گرم گوشت فرقی نمیکنه گوسفند باشه یا گاوی کرفس رو خرد ریز میکنید تفت میدید و جعفری هم همینزور 3 لیوان اب گوشت و مقداری گوجه هم ترراه پیاز تفت می دهید در قابلمه می ریزید 2 تا 3 ساعت در شعله کم بپزه خورشت اماده هست منبع : moarafi.blogsky.com

تا حالا کرفس خوردی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:13 am

بعضی ها از کرفس خیلی خوششان می اید و بعغضی ها نه هر کسی دلیل خودش رو داره
کرفس از ان دسته غذاهایی هست که خیلی خوشمزه هست اما اب از خودش پس میده
رفتم بازار هوس کردم نهار خورشت کرفس بپزم قبلا از یکنفری شنیده بودم که کرفس برای قدرت مردانگی خیلی خوب و مقوی هست اما نپرسیدم چگونه کرفس رو بخورم خام پحته یا خورشتی تا اینکه خودم دست به کار شدم اخه اون یک نفر رفت خارج از کشور و در دسترس نیست و چند سالی میشه که اونو ندیدم کجا رفتش طرز تهیه خورشت کرفس برای یکنفر 200 گرم گوشت فرقی نمیکنه گوسفند باشه یا گاوی کرفس رو خرد ریز میکنید تفت میدید و جعفری هم همینزور 3 لیوان اب گوشت و مقداری گوجه هم ترراه پیاز تفت می دهید در قابلمه می ریزید 2 تا 3 ساعت در شعله کم بپزه خورشت اماده هست منبع : moarafi.blogsky.com

در روستا و دهات چقدر راجت بودم نه بوق ماشینی بود

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:37 pm June 8, 2020

نه هیچ صدای گوشخراشی راحت می گرفتم می خوابیدم اما حالا چی خیلی شلوغ شده و مثل یک شهر در روستا و دهات چقدر راجت بودم نه بوق ماشینی بود شده
چون قبلا که در روستا زندگی می کردم شبها راحتتر می خوابید چون هیج سر و صدایی نبود و شبها می توانستم ستاره ها رو در اسمان سیاه ببینم تنها ترسم این بود که نکنه دزدی بیاد پونخونه ویلاایی بود و حصاری نداشت اما کم کم همانجا شلوغتر شد و روستا تبدیل به شهر شد قبلا یادمه روبروی خونه مون یک استخر طبیعی بود مرداب بود و مرغکان و اردکها و و وزغ قورباغه در انجا تا نیمه های شب اواز می خواند صبحهها هم خروس و سگ و گاو دادو فریاد می کردند اما این صداها بیشتر خواب اور بودند وقتی چند تا خونه چند طبقه ساخته شد و عبور و مرئور ماشینا بیشتر شد صدای بوق ماشین نمی زاشت ادم راحت بخوابه منبع noaran.blogsky.com

قبلا که در روستا زندگی می کردم شبها راحتتر می خوابیدم

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:35 pm

چون قبلا که در روستا زندگی می کردم شبها راحتتر می خوابید چون هیج سر و صدایی نبود و شبها می توانستم ستاره ها رو در اسمان سیاه ببینم تنها ترسم این بود که نکنه دزدی بیاد پونخونه ویلاایی بود و حصاری نداشت اما کم کم همانجا شلوغتر شد و روستا تبدیل به شهر شد قبلا یادمه روبروی خونه مون یک استخر طبیعی بود مرداب بود و مرغکان و اردکها و و وزغ قورباغه در انجا تا نیمه های شب اواز می خواند صبحهها هم خروس و سگ و گاو دادو فریاد می کردند اما این صداها بیشتر خواب اور بودند وقتی چند تا خونه چند طبقه ساخته شد و عبور و مرئور ماشینا بیشتر شد صدای بوق ماشین نمی زاشت ادم راحت بخوابه منبع noaran.blogsky.com

اگر دیدید ادرار شما به رنگ زرد است یعنی اینکه چی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 11:48 am June 5, 2020

ادرار هر روز که می کنید می بینید همیشه به یکرنگ هست یا یکرنگی و موندن یا ز ریشه سوزوندن اما امروز که رفتید دستشویی ادرار یا جیش بکنید می بینید رنگش فرق کرده و چون از قبل می دانستید که اگر رنگ شاش فرق بکنه یعنی خدای نکرده زبانم لال ممکن است بیماری یا نشانه ای از مریضی بدهد همانطور که ناخنی که در نوک انگشتان اگر نقطه های سفید بزند یعنی کمبود ویتامین در بدن دارید فوری می روید یک لیوان اب می خورید اما پس از گذشت 2 ساعت دوباره وقتی ادرار می کنید میبینید باز هم رنگ ادرار زرد قناری هست.. یعنی چی کمی هراسان می شوید و در به در دنبال علت می گردیددیشب دیروز چی خوردم وقتی ادرار میکنید مواد زاید و مسمومیت رفع کلیه هست ولی باید اول ببینید چه رنگی هست زرد روشن و خیلی شفاف هست غذایی که می خوریم میوه هایی که می خوریم ممکن است رنگ ادرار را تغیر دهد ایا دیروز یا پریروز شما توت فرنگی قرمز خوردید ایا غذایی خوردید میوه ای خوردید armin3d.com که قبلا نمی خوردید یا کمتر می خوردید م

اگر ادرار به رنگ نارنجی نمایان شود ، می تواند نشانه کمبود آب در بدن باشد. اگر علاوه بر ادرار نارنجی ، مدفوع روشن دارید ، ممکن است صفرا به دلیل مشکل در مجاری صفراوی یا کبد وارد جریان خون شما شود. رنگ نارنجی ادرار می تواند نشانه ای از شکل گیری یک تومور باشد.

مصرف غذاهای بسیار شور نیز موجب نارنجی شدن رنگ ادرار خواهد شد. زردی در بزرگسالان همچنین می تواند باعث ادرار نارنجی شود.برخی داروها، مانند ریفامپین یا فنازوپیریدین می توانند موجب این تغییررنگ ادرار شود.

رنگ نارنجی ادرار

قهوه ای تیره:

در بیشتر موارد ، ادرار قهوه ای تیره نشان دهنده کمبود آب بدن است. ادرار قهوه ای تیره همچنین می تواند یک عارضه جانبی برخی از داروهای خاص از جمله مترونیدازول و کلروکین باشد.

خوردن مقادیر زیادی ریواس ، آلوئه یا لوبیا می تواند باعث ادرار قهوه ای تیره شود. بیماری به نام پورفیری می تواند مواد شیمیایی طبیعی در جریان خون شما ایجاد کند که باعث ادرار بد رنگ یا قهوه ای می شود. ادرار قهوه ای تیره همچنین می تواند نشانه ای از بیماری کبدی باشد ، زیرا می تواند علائمی از ورود صفرا به ادرار باشد.

تیره :

گاهی ادرار تیره می تواند نشانه عفونت دستگاه ادراری یا برخی از بیماری های مزمن و کلیوی باشد. در بعضی موارد ، ادرار تیره نشانه دیگری از کمبود آب بدن است.

ادرار تیره همراه با کف یا حباب ، پنوماتوریا نامیده می شود که نشانه ای از بیماری جدی ، از جمله بیماری کرون یا دیورتیکولیت است مواردی وجود دارد که علت حباب دار بودن ادرار را پزشکان نمی توانند تعیین کنند.

سفید یا شیری :

این امر ممکن است با زیاد بودن مواد معدنی خاص نظیر کلسیم یا فسفات، عفونت دستگاه ادراری یا پروتیین های بیش از حد ایجاد شود

رازبقا اینبار خفاش موجود بند انگشتی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 10:30 pm June 4, 2020

حتما فیلم بتمن را دیده اید یا بازی یا حتی کارتون بتمن ماشین بتمن هم سیاه هست بتمن رازبقا اینبار خفاش موجود بند انگشتی
پشه خیلی دوست دارند و عاشق دانه هم هستند زندگی خفاشها راز بقا
خفاشها معمولا نمی توانند ببینند یا شب کورند انها اندازه و قیافه کوچکی دارند که در مشت انسانها جا می خفاش چی میخوره؟ غذای خفاش چیست؟ شوند به اندازه انگشت یک ادم هستند پرهایشان یا همان بال هایشان را باز می کنند به بتمن شباهت پیدا می کنند انها در مزارع به دنبال دانه های گیاهان می کزدند تا بخورند خفاشها پشه و خون هم می خورند یکی از انگشتهای انها ناخن نداره هم بال پرواز دارند هم دست دارند اجتماعی هستند و در غارها هم بیشتر دیده می شوند … منبع از وبلاگ noaran.blogsky.com

زندگی خفاشها راز بقا

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 10:28 pm

پشه خیلی دوست دارند و عاشق دانه هم هستند زندگی خفاشها راز بقا
خفاشها معمولا نمی توانند ببینند یا شب کورند انها اندازه و قیافه کوچکی دارند که در مشت انسانها جا می خفاش چی میخوره؟ غذای خفاش چیست؟ شوند به اندازه انگشت یک ادم هستند پرهایشان یا همان بال هایشان را باز می کنند به بتمن شباهت پیدا می کنند انها در مزارع به دنبال دانه های گیاهان می کزدند تا بخورند خفاشها پشه و خون هم می خورند یکی از انگشتهای انها ناخن نداره هم بال پرواز دارند هم دست دارند اجتماعی هستند و در غارها هم بیشتر دیده می شوند … منبع از وبلاگ noaran.blogsky.com

خفاش چی میخوره؟ غذای خفاش چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 10:27 pm

خفاشها معمولا نمی توانند ببینند یا شب کورند انها اندازه و قیافه کوچکی دارند که در مشت انسانها جا می خفاش چی میخوره؟ غذای خفاش چیست؟ شوند به اندازه انگشت یک ادم هستند پرهایشان یا همان بال هایشان را باز می کنند به بتمن شباهت پیدا می کنند انها در مزارع به دنبال دانه های گیاهان می کزدند تا بخورند خفاشها پشه و خون هم می خورند یکی از انگشتهای انها ناخن نداره هم بال پرواز دارند هم دست دارند اجتماعی هستند و در غارها هم بیشتر دیده می شوند … منبع از وبلاگ noaran.blogsky.com

اکسارای چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:13 am May 27, 2020

وقتی به کشور همسایه قبرس یا یونان یا ایران به استانبول ترکیه سفر کنید می بینید که اکسارای انجاست
اکسارای در کدام قسمت استانبول ترکیه هست؟ فاصله استانبول اسیایی با اروپایی چقدر است؟
فاصله رشت تا  رودسر نوشهر به  چالوس  چقدر است؟   armin3d.com  رشت تا رودسر فاصله شهرهای شمال به هم خیلی خیلی نزدیک هستند تا جایی که ادم فکر می کنه هنوز در همان شهر اولی هست و کافیه در ماشین خوابش ببره و تا بیدار بشه می بینه 3 تا شهر رو شاید هم بیشتر از 5 تا شهر را ندیده مثلا فاصله نوشهر با چالوس کمتر از یک کلیومتره یعنی یک پل هست که یکطرفش نوشهر هست انطرفش چالوس مثل استانبول که یک پل بزرگ هست که استانبول رو به 2 قسمت اسیایی و اروپایی نشین تقسیم می کنه اکسارای در قسمت اروپایی انهست فاصله نوشهر تا شهر رشت هم زیاد دور نیست از رشت تا رامسر هم فقط 90 کیلومتر هست و 170 کیلومتر از نوشهر تا چالوس هست لاهیجان تا رودسر فقز 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر است از لنگرود تا رودبار 120 کیلومتر است. noaran.blogsky.com

فاصله استانبول اسیایی با اروپایی چقدر است؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:12 am

اکسارای در کدام قسمت استانبول ترکیه هست؟ فاصله استانبول اسیایی با اروپایی چقدر است؟
فاصله رشت تا  رودسر نوشهر به  چالوس  چقدر است؟   armin3d.com  رشت تا رودسر فاصله شهرهای شمال به هم خیلی خیلی نزدیک هستند تا جایی که ادم فکر می کنه هنوز در همان شهر اولی هست و کافیه در ماشین خوابش ببره و تا بیدار بشه می بینه 3 تا شهر رو شاید هم بیشتر از 5 تا شهر را ندیده مثلا فاصله نوشهر با چالوس کمتر از یک کلیومتره یعنی یک پل هست که یکطرفش نوشهر هست انطرفش چالوس مثل استانبول که یک پل بزرگ هست که استانبول رو به 2 قسمت اسیایی و اروپایی نشین تقسیم می کنه اکسارای در قسمت اروپایی انهست فاصله نوشهر تا شهر رشت هم زیاد دور نیست از رشت تا رامسر هم فقط 90 کیلومتر هست و 170 کیلومتر از نوشهر تا چالوس هست لاهیجان تا رودسر فقز 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر است از لنگرود تا رودبار 120 کیلومتر است. noaran.blogsky.com

فاصله نوشهر با چالوس کمتر از یک کلیومتره یعنی یک پل هست

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:10 am

فاصله رشت تا  رودسر نوشهر به  چالوس  چقدر است؟   armin3d.com  رشت تا رودسر فاصله شهرهای شمال به هم خیلی خیلی نزدیک هستند تا جایی که ادم فکر می کنه هنوز در همان شهر اولی هست و کافیه در ماشین خوابش ببره و تا بیدار بشه می بینه 3 تا شهر رو شاید هم بیشتر از 5 تا شهر را ندیده مثلا فاصله نوشهر با چالوس کمتر از یک کلیومتره یعنی یک پل هست که یکطرفش نوشهر هست انطرفش چالوس مثل استانبول که یک پل بزرگ هست که استانبول رو به 2 قسمت اسیایی و اروپایی نشین تقسیم می کنه فاصله نوشهر تا شهر رشت هم زیاد دور نیست از رشت تا رامسر هم فقط 90 کیلومتر هست و 170 کیلومتر از نوشهر تا چالوس هست لاهیجان تا رودسر فقز 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر است از لنگرود تا رودبار 120 کیلومتر است. noaran.blogsky.com

فاصله شهر نوشهر تا رشت چقدر است؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:08 am

فاصله شهرهای شمال به هم خیلی خیلی نزدیک هستند تا جایی که ادم فکر می کنه هنوز در همان شهر اولی هست و کافیه در ماشین خوابش ببره و تا بیدار بشه می بینه 3 تا شهر رو شاید هم بیشتر از 5 تا شهر را ندیده مثلا فاصله نوشهر با چالوس کمتر از یک کلیومتره یعنی یک پل هست که یکطرفش نوشهر هست انطرفش چالوس مثل استانبول که یک پل بزرگ هست که استانبول رو به 2 قسمت اسیایی و اروپایی نشین تقسیم می کنه فاصله نوشهر تا شهر رشت هم زیاد دور نیست از رشت تا رامسر هم فقط 90 کیلومتر هست و 170 کیلومتر از نوشهر تا چالوس هست لاهیجان تا رودسر فقز 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر است از لنگرود تا رودبار 120 کیلومتر است. noaran.blogsky.com

تا حالا شده خواب ببینی همه مردم مردند؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:56 am

یعنی همه جاندران در همه دنیا همه انهایی که نفس می کشیدند همه با هم مرده باشند؟ خواب  عجیبی   دیدمتا حالا شده خواب ببینی همه مردم مردند؟ هیچ کسی  هیچ  جنبنده ای زنده نبود همه  جا  سکوت  مطلق بود  حتی اجساد  هم  دیده خواب دیدم همه انسانها مرده اند همه جاندران مرده اند نمی  شدند  همگی  با  هم  غیب  شده  بودند و  من  تنهاترین  موجود  زنده  در  کره  زمین  بودم  اولش  باورم  نمی  شد  فکر  می  کرده  همه  اینها  خواب  است.  به  این  طرف  انطرف  می  رفتم  و  دور  خودم  می  چرخیدم  اخه  بلایی  بر  سر  این  ادمها  امئده  چرا  هیچکسی  زنده  نیست هوا  تاریک  شد  غروب  که  شد یک  اسلحه  داشتم  2  تا  فشنگ  داشت  یکی  را  زدم  به  گلویم  یکی  هم به  مغزم  تا  من  هم  بمیرم  چاره ای  نداشتم تیر  دوم را  که  زدم   که  ناگهان  از  خواب  پریدم بیرون  را  نگاه  کردم  اولین  صدا  و  اولین  موجود  را  که  دیدم  خیالم  راحت  شد  همه  چیز  خواب بود  و  زندگی  در  جریان  است.

درد دندان و رفتن به سمت دکتر برای مداوا

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:38 pm May 14, 2020

درد دندان وادارم کرد برم دندانپزشکی اولش تنبلی می کردم یک روز شد 2 روز درد بدتر شد گفتم فردا میرم اما در روز سوم درد کمتر شد فکر کردم خوب شدم بادمجان سرخ کردم مرغ سرخ کردم خلاصه چای و هر چی که دلم میخواست خوردم روز چهارم دوباره درد گرفت 2 ماه پیش درد دندان داشتم اما با 3 روز نخوردن چیزهایی که برای دندان و لثه ضرر داره مانند غذاهای سرخ کردنی اینجور چیزها و مصرف اموکسی سیلین و نحوردن چای داغ به مدت 3 روز خوب شد یادم رفت که اصلا دردی داشتم هوا هم سرد بود و زمستان هم بود دوران اولیه ظهور کرونا بود کی جرات می کرد بره دکتر انهم دندان خلاصه نه خلاصه نگو همه رو بگو وقت داریم اوکی باشه بعد از 2 ماه 10 روز پیش اولین درد شروع شد در این مدتی که درد نمی کرد اجیل هم هر روز می خوردم حداقل یک یا 2 مشت 2 ماه قبل هم اجیل می خوردم که درد دندان شروع شده بود یادم میاد هندوانه خوردم و ماست فکر میکردم شاید گرمی گرفتم اما 2 ماه پیش در کمتر از 3 روز خوب شد اثری از درد نبود و لثه ها هم خوب بودند اما اینبار خوب نمی شد هر کاری می کردم تنبلی رو گذاشتم رفتم صبح دکتر هر چند دکترها همه بیشترشون از ساعت 3 بعد از ظهر باز می کردند تا اینکه دل به دریا زدم رفتم دکتری که در درمانگاه بود قبلا هم انجا رفته بودم و راضی هم بودم اینبار دیگه عکس هم نگرفت گفت دندانت رو بکشم بهتره خیلی خراب شده تو خراب من الوده نشو بهر من قصه بیهوده نخور تو سفیدی من سیهم خسته ای گم کرده راهم تو به هر جا در پناهی من به دنیا بی پناهم اه ه اه … قصه ام بشنو از یادم ببر بهر من غصه بیهوده نخور دکتر دندان رو کشید دردی نگرفت 2 تا امپول بی حسی هم زده بود و اومدم خونه 3 تا بستنی لیوانی هم خریدخه بودم قبل از دکتر رفتن مرغ با سبزی و عدس پخته بودم خوردم گفتم شاید گرسنه ام بشه بعدش از درد نتونم بخورم فعلا 5 ساعت گذشته دارو هم داد کلاموکس و ام دی فن هر 2 تا رو خوردم روش نوشته هر 8 ساعت یک عدد خدنی هم به اون صورت نیومد ولی قبل یادمه دندان کشیده بودم خون زیادی اومد اما همان روز هم خونش بند اومد و اموکسی سیلین و استامینوفین داده بود حالا ببینم تا فردا چی پیش میاد ورم کمی کمتر شده و غذا هم ارام ارام خوردم 2 عدد ران مرغ خریدم پختم قیمتش شد 12 هزار تومان امروز پنجشنبه 25/2/99 اردیبهشت ماه هست …منبع از وبلاگ noaran.blogsky.com

چرا رفتی دکتر؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:37 pm

درد درد داشتم دندان وادارم کرد برم دندانپزشکی اولش تنبلی می کردم یک روز شد 2 روز درد بدتر شد گفتم فردا میرم اما در روز سوم درد کمتر شد فکر کردم خوب شدم بادمجان سرخ کردم مرغ سرخ کردم خلاصه چای و هر چی که دلم میخواست خوردم روز چهارم دوباره درد گرفت 2 ماه پیش درد دندان داشتم اما با 3 روز نخوردن چیزهایی که برای دندان و لثه ضرر داره مانند غذاهای سرخ کردنی اینجور چیزها و مصرف اموکسی سیلین و نحوردن چای داغ به مدت 3 روز خوب شد یادم رفت که اصلا دردی داشتم هوا هم سرد بود و زمستان هم بود دوران اولیه ظهور کرونا بود کی جرات می کرد بره دکتر انهم دندان خلاصه نه خلاصه نگو همه رو بگو وقت داریم اوکی باشه بعد از 2 ماه 10 روز پیش اولین درد شروع شد در این مدتی که درد نمی کرد اجیل هم هر روز می خوردم حداقل یک یا 2 مشت 2 ماه قبل هم اجیل می خوردم که درد دندان شروع شده بود یادم میاد هندوانه خوردم و ماست فکر میکردم شاید گرمی گرفتم اما 2 ماه پیش در کمتر از 3 روز خوب شد اثری از درد نبود و لثه ها هم خوب بودند اما اینبار خوب نمی شد هر کاری می کردم تنبلی رو گذاشتم رفتم صبح دکتر هر چند دکترها همه بیشترشون از ساعت 3 بعد از ظهر باز می کردند تا اینکه دل به دریا زدم رفتم دکتری که در درمانگاه بود قبلا هم انجا رفته بودم و راضی هم بودم اینبار دیگه عکس هم نگرفت گفت دندانت رو بکشم بهتره خیلی خراب شده تو خراب من الوده نشو بهر من قصه بیهوده نخور تو سفیدی من سیهم خسته ای گم کرده راهم تو به هر جا در پناهی من به دنیا بی پناهم اه ه اه … قصه ام بشنو از یادم ببر بهر من غصه بیهوده نخور دکتر دندان رو کشید دردی نگرفت 2 تا امپول بی حسی هم زده بود و اومدم خونه 3 تا بستنی لیوانی هم خریدخه بودم قبل از دکتر رفتن مرغ با سبزی و عدس پخته بودم خوردم گفتم شاید گرسنه ام بشه بعدش از درد نتونم بخورم فعلا 5 ساعت گذشته دارو هم داد کلاموکس و ام دی فن هر 2 تا رو خوردم روش نوشته هر 8 ساعت یک عدد خدنی هم به اون صورت نیومد ولی قبل یادمه دندان کشیده بودم خون زیادی اومد اما همان روز هم خونش بند اومد و اموکسی سیلین و استامینوفین داده بود حالا ببینم تا فردا چی پیش میاد ورم کمی کمتر شده و غذا هم ارام ارام خوردم 2 عدد ران مرغ خریدم پختم قیمتش شد 12 هزار تومان امروز پنجشنبه 25/2/99 اردیبهشت ماه هست …منبع از وبلاگ noaran.blogsky.com

ساعت 11 قبل از ظهر رفتم مطب پزشکی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:37 pm

درد دندان وادارم کرد برم دندانپزشکی فکر می کردم خودش خوب میشه اما نشد اولش تنبلی می کردم یک روز شد 2 روز درد بدتر شد گفتم فردا میرم اما در روز سوم درد کمتر شد فکر کردم خوب شدم بادمجان سرخ کردم مرغ سرخ کردم خلاصه چای و هر چی که دلم میخواست خوردم روز چهارم دوباره درد گرفت 2 ماه پیش درد دندان داشتم اما با 3 روز نخوردن چیزهایی که برای دندان و لثه ضرر داره مانند غذاهای سرخ کردنی اینجور چیزها و مصرف اموکسی سیلین و نحوردن چای داغ به مدت 3 روز خوب شد یادم رفت که اصلا دردی داشتم هوا هم سرد بود و زمستان هم بود دوران اولیه ظهور کرونا بود کی جرات می کرد بره دکتر انهم دندان خلاصه نه خلاصه نگو همه رو بگو وقت داریم اوکی باشه بعد از 2 ماه 10 روز پیش اولین درد شروع شد در این مدتی که درد نمی کرد اجیل هم هر روز می خوردم حداقل یک یا 2 مشت 2 ماه قبل هم اجیل می خوردم که درد دندان شروع شده بود یادم میاد هندوانه خوردم و ماست فکر میکردم شاید گرمی گرفتم اما 2 ماه پیش در کمتر از 3 روز خوب شد اثری از درد نبود و لثه ها هم خوب بودند اما اینبار خوب نمی شد هر کاری می کردم تنبلی رو گذاشتم رفتم صبح دکتر هر چند دکترها همه بیشترشون از ساعت 3 بعد از ظهر باز می کردند تا اینکه دل به دریا زدم رفتم دکتری که در درمانگاه بود قبلا هم انجا رفته بودم و راضی هم بودم اینبار دیگه عکس هم نگرفت گفت دندانت رو بکشم بهتره خیلی خراب شده تو خراب من الوده نشو بهر من قصه بیهوده نخور تو سفیدی من سیهم خسته ای گم کرده راهم تو به هر جا در پناهی من به دنیا بی پناهم اه ه اه … قصه ام بشنو از یادم ببر بهر من غصه بیهوده نخور دکتر دندان رو کشید دردی نگرفت 2 تا امپول بی حسی هم زده بود و اومدم خونه 3 تا بستنی لیوانی هم خریدخه بودم قبل از دکتر رفتن مرغ با سبزی و عدس پخته بودم خوردم گفتم شاید گرسنه ام بشه بعدش از درد نتونم بخورم فعلا 5 ساعت گذشته دارو هم داد کلاموکس و ام دی فن هر 2 تا رو خوردم روش نوشته هر 8 ساعت یک عدد خدنی هم به اون صورت نیومد ولی قبل یادمه دندان کشیده بودم خون زیادی اومد اما همان روز هم خونش بند اومد و اموکسی سیلین و استامینوفین داده بود حالا ببینم تا فردا چی پیش میاد ورم کمی کمتر شده و غذا هم ارام ارام خوردم 2 عدد ران مرغ خریدم پختم قیمتش شد 12 هزار تومان امروز پنجشنبه 25/2/99 اردیبهشت ماه هست …منبع از وبلاگ noaran.blogsky.com

مطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2020 - All Rights reserved ® - Contact us